Om Logen / Skrifter fra de hellige logeannaler

Skrifter fra de hellige logeannaler

 Legenden om Matadorernes loge Første Logebog kap. 1: Skabelsen:

Det er en kold Decembers aften i det gudsforladte år 1996. Don Gregers og Lord Lindorff sidder og snakker om løst og fast - mest løst - da Gregers pludselig får den indskydelse, at det ville være gunstigt med en lille loge, hvor man kunne dyrke diverse ildesete lidenskaber så som sjofel sangleg og matadorspil, uden fordærvende elementers infiltration.

Lord Lindorff anser dette som en prægtig idé, og straks melder spørgsmålene sig:

Hvem skal danne led i kæden, der skal gøre logen til et endegyldigt og ubrydeligt broderskabsbånd? Hvilke optagelseskrav skal gælde for udefrakommende, der ønsker at opkaste sig til at betræde den sakrale dørk til uforkrænkeligt logebroderskab?

Efter en rum betænkningstid mødes de to grundlæggere af logen, for at mejsle de evigtgyldige logeoptagelseskrav ind i stendysserne ved Svogerslev sø. Kravene som enhver aspirant må sande førend det endegyldige medlemskab kan blive en realitet.

For at blive optaget i Matadorernes loge, skal følgende omstændigheder kunne dokumenteres: Aspiranten må aldrig - og der menes aldrig - have været på skiferie. Aspiranten skal have spillet i Lynghøjskolens Brass Band i Svogerslev Kan disse to optagelseskrav ikke imødegås, kan der aldrig blive tale om et evigt ophold i Matadorernes loge.

Fortsættelse følger..........
Matadorernes loge  | Tlf.: 61 39 55 51 | matadorernesloge@hotmail.com