Anmeldelser

 Sjællandske 5. Januar 2011

Mestersang på toppen
Bjarne Robdrup, Sjællandske Høng:

De var første indslag under den traditionsrige - og særdeles velbesøgte - nytårsgudstjeneste under provst Jørn Noes ledelse i Finderup Kirke.

Og det var også Mestersangerne, skriver Sjællandske, der både på italiensk, dansk og Walt Disneysk sang det nye år godt i gang, da festen fortsatte i den smukke og stadigt nye Sognegård. Med dejlige stemmer, men også - og ikke mindst - med humor i den musikalske bagage i et i øvrigt særdeles varieret repertoire.

Mestersangerne fra Slagelse og omegn kan både synge ballader og lave ballade; i alle tilfælde på den gode måde. Det er en dårlig ide at søge Mestersangernes selskab, hvis man er i dårligt humør, for det skal kvartetten nok få pillet af. Bare spørg de mange, som fik denne oplevelse med nytårsdag.

Mestersangerne i Finderup Kirke

En anderledes nytårsgudstjeneste i Finderup er blevet en tradition - og Mestersangerne må meget gerne vende tilbage, som det blev udtrykt af et begejstret publikum.


Mestersangerne i Finderup Kirke
Kontakt John Anderberg for booking  | Tlf.: 40 35 62 13 | ja@mestersangerne.dk