SFO

 
Corona
 
Pt er SFO'erne opdelt i klassser/afdelinger, da vi ikke kan praktisere aktiviteter på tvæs af klasserne. Det betyder at der er 12 afdelinger incl. SFO2 og ForårsSFO.
 
Ved afhentning af børn.
Forældrene kan hente børnene via et boldsystem, og med mundbind.
 
 
 
 
 

SFO AKTIVITETER

SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer.

Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne kan benyttes af alle børn i SFO/ForårsSFO,
0.årgang tm 3. årgang. I løbet af året vil der også være fælles arrangementer med SFO2.
 
Under Corona er værksteder fordelt ud på afdelingerne, hvor den enkelte afdeling udarbejder en Ugeplan.
 
 Før Corona: 
Ugens værksteder består af: Udeliv og og et værksted med fokus på et tema. Der er desuden daglige værksteder,- med forskellige aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i SFO's pædagogiske læreplaner.
 
 
 
 
 

INFO

 
SFO2 og SFO har aktiviteter på tværs af afdelingerne igennem hele skoleåret, primært mellem 3. og 4. årgang. I 2021 udvides samarbejdet, hvor det bliver med fokus på overgang fra SFO til SFO2.
P.gra. Corona har det ikke været muligt for 3. årgang at besøge SFO2.
 
SFOpersonalets respektive kompetencer vil komme i spil i begge afdelinger. 
 
Rikke og Rolf er tilknyttet SFO2
 
 
Personalet træffes på følgende telefon eller via aula:
 
ForårsSFO, 1. årgang og 2. årgang : 63751516
 
SFO 0.årgang: 63751508
 
SFO2 og 3. årgang:  63751514
 
 

SFO takster pr.1.1. 2021

Takster pr. 1 januar 2021

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: 3 dage op til påsken
Dagen efter Kristi Himmelfartdag
Grundlovsdag den 5.juni
Sommerferie ugerne 28+29+30 
Mulighed for feriepasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
 
SFO2/Juniorklubben: 1.154,- kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 1.832 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 

BLOK

Skoledage

Skolefridag

Pris/mdr.i 11 mdr.

KSFOM2

6.30-8.00

6.30-8.00

kr. 592

KSFOM3

7.00-8.00

7.00-8.00

kr. 394

KSFOE2

14.00 -16.45

8.00-16.45

kr. 1.820

KSFOH2

6.30-8.00/14.00-16.45

6.30-16.45

kr. 2.412

KSFOH1

7.00-8.00/14.00-16.45

7.00-16.45

kr. 2.214

Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516