SFO

Sommerferie i SFO
 
SFO og SFO2 har lukket i følgende uger: 28+29+30.
 
Der er sampasning mellem sfo'erne i skolens ferieperioder. Ved henvendelse til SFO'erne: 63751516.
 

SFO AKTIVITETER

SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer og de styrkede pædagogiske læreplaner.

Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne benyttes på tværs af årgange fra 0. - 3. klasse.
 
I løbet af året vil der være fælles arrangementer mellem SFO og SFO2 fx. nytårsfest, sommerfest.
 

INFO

 
SFO2 og SFO har aktiviteter på tværs af afdelingerne, primært mellem 3. og 4. årgang.
 
I 2022 udvides samarbejdet mellem 3. årgang og 4. årgang, med fokus på overgang fra SFO til SFO2.
 
SFO og SFO2 personalet samarbejder på tværs af afdelinger, derved kommer personalets respektive kompetencer i spil.
 
 
 
Ved henvendelse til SFO og SFO2:
 
SFO: 63751516
 
SFO2:  63751514 
 
 

SFO takster pr.1.1. 2021

Takster pr. 1 januar 2021

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: 3 dage op til påsken
Dagen efter Kristi Himmelfartdag
Grundlovsdag den 5.juni
Sommerferie ugerne 28+29+30 
Mulighed for feriepasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
 
SFO2/Juniorklubben: 1.154,- kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 1.832 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 

BLOK

Skoledage

Skolefridag

Pris/mdr.i 11 mdr.

KSFOM2

6.30-8.00

6.30-8.00

kr. 592

KSFOM3

7.00-8.00

7.00-8.00

kr. 394

KSFOE2

14.00 -16.45

8.00-16.45

kr. 1.820

KSFOH2

6.30-8.00/14.00-16.45

6.30-16.45

kr. 2.412

KSFOH1

7.00-8.00/14.00-16.45

7.00-16.45

kr. 2.214

Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516