SFO

Ferieperiode i SFO
 
Der er sampasning mellem sfo'erne i skolens ferieperioder: i følgende perioder:
 
Uge: 42
 
Dagene op til juleferien, hvor skolen har lukket.
 
Uge: 7
 
Ugerne: 27+31
 
 
 
De Styrkede Pædagogiske læreplaner ligger samlet på skolens hjemmeside, under afdelinger
 
 
 

SFO AKTIVITETER

SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer og de styrkede pædagogiske læreplaner.

Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne benyttes på tværs af årgange fra 0. - 3. klasse.
 
I løbet af året vil der være fælles arrangementer mellem SFO og SFO2 fx. nytårsfest, sommerfest.
 

INFO

 
SFO2 og SFO har aktiviteter på tværs af afdelingerne, primært mellem 3. og 4. årgang, samarbejdet har fokus på overgang fra SFO til SFO2.
 
SFO og SFO2 personalet samarbejder på tværs af afdelinger.
 
 
Ved henvendelse til SFO og SFO2:
 
SFO og ForårSFO: 63751516
 
SFO2:  63751514 
 
 

SFO takster pr. 1.1. 2023

Takster pr. 1 januar 2023

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: 3 dage op til påsken
Dagen efter Kristi Himmelfartdag
Grundlovsdag den 5.juni
Sommerferie ugerne 28+29+30 
Mulighed for feriepasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
 
SFO: heldagsmodul: 2.451 kr.
 
SFO2/Juniorklubben: 1.612 kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 2.059 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 
 
Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516