Aktiviteter 2019

På maleværkstedet vil der frem til påskeferien være fokus på påskeklip m.m.
 
Udeliv vil have fokus på mange spændene lege.
 
Fredag fortsætter vi den store succes med bageværkstedet, under hyggelige rammer. Klasserne står på skift for at bage/cafe. For at bakke op på et godt initiativ, sidder alle ned og får en hyggesnak/ nyder bageværket :)
 
 
 
 
 
 

SFO AKTIVITETER 2019

Ugens værksteder består af: Udeliv og og et værksted med fokus på et tema.
Der er desuden daglige værksteder,- med forskellige aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i SFO's pædagogiske læreplaner.
4x årligt vil der være et forløb fra 1-2 ugers varighed, hvor alle værksteder har fokus på et tema fx. Foråret, sunde madpakker
 
SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer.
 
Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne kan benyttes af alle børn i SFO (ForårsSFO, 0.årgang 1. årgang 2. årgang og 3. årgang. I løbet af året vil der ogsp være fælles arrangementer med SFO2.
SÆT KRYDS I KALENDEREN den 30.04.19 er der infomøde for kommende SFO2 forældre, med børn til opstart den 1. august 2019.
Kl. 16.00-17.00 i SFO2's lokaler
 
April og maj vil der være dage med fælles arrangement sammen med 3. klasserne i SFO og SFO2. Aktivitetesplan er udsendt .
 
SFO2 og SFO har et tæt samarbejde, hvor der periodevis arbejdes på tværs af afdelingerne. Personalets forskellige kompetencer vil derved komme i spil i begge afdelinger. Info under skoleliv
 
 
 
De tre SFO'er træffes på følgende telefon:
 
SFO og ForårsSFO: 63751516
 
Juniorklubben (SFO2): 63751514
 
 

SFO takster pr.1.1. 2019

Takster pr. 1 januar 2019.

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: den 15.04.- 17.04.19
Kr. Himmelfartsferie (fredag den 31.05.19),sommerferien i ugerne 28+29+30.
Grundlovsdag den 05.06.19.
Sommerferie ugerne 28+29+30 2019.
Mulighed for feriepasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
 
SFO2/Juniorklubben: 1.138,- kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 1.808 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 

BLOK

Skoledage

Skolefridag

Pris/mdr.i 11 mdr.

KSFOM2

6.30-8.00

6.30-8.00

kr. 584

KSFOM3

7.00-8.00

7.00-8.00

kr. 389

KSFOE2

14.00 -16.45

8.00-16.45

kr. 1.796

KSFOH2

6.30-8.00/14.00-16.45

6.30-16.45

kr. 2.379

KSFOH1

7.00-8.00/14.00-16.45

7.00-16.45

kr. 2.184

Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516