Velkommen til et nyt SFOskoleår:)

  
Udeliv uge 46:
 
Toldere og smuglere!

Schhhhh……… vi skal lave smuglergods - vil du være med?

Kom på blå mandag og lav guld, cigaretter, diamanter, vin og spir.

Vi øver legen;

tirsdag, 0.-1. klasse i fritterens have
torsdag, 2.-3. klasse i fritterens have
fredag, for alle i den lille tre-kantskov


Håber at du vil være med!
 

SFO AKTIVITETER 2018

Ugens værksteder består af: Udeliv og og et værksted med fokus på et tema.
Der er desuden daglige værksteder,- med forskellige aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i SFO's pædagogiske læreplaner.
4x årligt vil der være et forløb fra 1-2 ugers varighed, hvor alle værksteder har fokus på et tema fx. efteråret "brug af æbler"
 
SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer.
 
Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne kan benyttes af alle børn i SFO (0. - 3. klasse).
 
 
Juniorklubben og SFO har et tæt samarbejde, hvor der periodevis arbejdes på tværs af afdelingerne. Personalets forskellige kompetencer vil derved komme i spil i begge afdelinger. Info under skoleliv
 
 
De tre SFO'er træffes på følgende telefon:
 
SFO og ForårsSFO: 63751516
 
Juniorklubben (SFO2): 63751514
 
 

SFO takster pr.1.1. 2018

Takster pr. 1 januar 2018.

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: den 26.03.- 28.03.18
Kr. Himmelfartsferie (fredag den 11.05.18),sommerferien i ugerne 28+29+30.
Mulighed for pasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
Skolens sommerferie begynder den 01.07.18. SFO åbent uge 27.
Første skoledag efter sommerferien den 13.08.18. SFO åbner den 30.07.18. (uge 31+32).
 
SFO2/Juniorklubben: 1.119,- kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 1.778 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 

BLOK

Skoledage

Skolefridag

Pris/mdr.i 11 mdr.

KSFOM2

6.30-8.00

6.30-8.00

kr. 574

KSFOM3

7.00-8.00

7.00-8.00

kr. 382

KSFOE2

14.00 -16.45

8.00-16.45

kr. 1.766

KSFOH2

6.30-8.00/14.00-16.45

6.30-16.45

kr. 2.340

KSFOH1

7.00-8.00/14.00-16.45

7.00-16.45

kr. 2.148

Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516