Skoleåret i SFO

ForårsSFO: infomøde den 29.10.20 kl. 16.00: aflyst pgra. Corona
 
Under Afdelinger - forårsSFO - INFO. Materialer og oplæg der skulle være fremlagt den 29.10, kan læses på hjemmesiden fra fredag den 30.10.21kl. 12.00.
 
 
Åbningstider i SFO.
- Mandag, onsdag og fredag åbner vi kl. 13.15-16.45
- Tirsdag og Torsdag fra kl. 14.00-16.45
 
Børnene har fortsat mulighed for at spise efter endt skoledag.
 
Pga. Corona er SFO opdelt i afdelinger. 
0.årgang i børnehaveklassens lokaler
1.+2.+3. årgang i SFObygningen, med 3. årgang på 1.sal.
 
Der må max. være 3 forældre pr. årgang, som må hente deres barn samtidigt.
Følg anvisninger ved årgangens indgang.
 
 
 
 
 
 
 

SFO AKTIVITETER 2020

SFO er en funktionsopdelt institution, som er opdelt i forskellige værksteder, der understøtte børnenes forskellige kompetencer.

Alle værkstederne har forskellige funktioner fx. drama/teater, maleværksted, ReMiDa, legoværksted, syværksted.
Værkstederne kan benyttes af alle børn i SFO/ForårsSFO,
0.årgang tm 3. årgang. I løbet af året vil der også være fælles arrangementer med SFO2.
 
Under Corona er værksteder fordelt ud på afdelingerne, hvor den enkelte afdeling udarbejder en Ugeplan.
F.eks. 
Mandag: salen og bevægelse/boldspil
Tirsdag: Remida
Onsdag: udeliv, tur i skoven fx. faneleg
Torsdag: Mindfulness
Fredag: Cykellege
 
Før Corona: 
Ugens værksteder består af: Udeliv og og et værksted med fokus på et tema. Der er desuden daglige værksteder,- med forskellige aktivitetstilbud, der tager udgangspunkt i SFO's pædagogiske læreplaner.
 
 
 
 
 
 
SFO2 og SFO har aktiviteter på tværs af afdelingerne igennem hele skoleåret, primært mellem 3. og 4. årgang. I 2020 udvides samarbejdet, hvor det bliver med fokus på overgang fra SFO til SFO2.
 
SFOpersonalets respektive kompetencer vil komme i spil i begge afdelinger. 
 
Rikke og Rolf er tilknyttet SFO2
 
 
De tre SFO'er træffes på følgende telefon:
 
SFO : 63751516
 
SFO 0.årgang: 63751508
 
SFO2: 63751514
 
 

SFO takster pr.1.1. 2020

Takster pr. 1 januar 2020

Ferielukket i følgende perioder i SFO,SFO2 og ForårsSFO:
Påskeferie: 3 dage op til påsken
Dagen efter Kristi Himmelfartdag
Grundlovsdag den 5.juni
Sommerferie ugerne 28+29+30 
Mulighed for feriepasning på anden skole, digital tilmelding via Odense kommnunes hjemmeside.
 
SFO2/Juniorklubben: 1.154,- kr. med mulighed for tilkøb til MorgenSFO fra kl. 6.30-8.00 eller 7.00-8.00.
 
ForårsSFO pr. 1.marts: 1.832 kr. pr måned
 
Udmeldelse, blokændringer og indmeldelse via Odense kommunes hjemmeside. Se under skoleliv på Næsby skoles hjemmeside.
 

BLOK

Skoledage

Skolefridag

Pris/mdr.i 11 mdr.

KSFOM2

6.30-8.00

6.30-8.00

kr. 592

KSFOM3

7.00-8.00

7.00-8.00

kr. 394

KSFOE2

14.00 -16.45

8.00-16.45

kr. 1.820

KSFOH2

6.30-8.00/14.00-16.45

6.30-16.45

kr. 2.412

KSFOH1

7.00-8.00/14.00-16.45

7.00-16.45

kr. 2.214

Næsby SFO | Skolevej 9, 5270 Odense N  | Tlf.: 63751516