Lej center Hytten 6 til 14 eller 14 til 22 Pris for 8 timer kun 100 kr. 
 
Regler for Center Hytten
1. Hæng og sæt udstyr på plads.
2. Rengør grill og luk for gassen.
3. Tag affald med jer.
4. Meddel hvis der er mangler eller fejl på udstyr på mobil 20973202.
Det var det hele, vær god ved stedet så vi kan have glæde af det i mange år, har i gode ideer høre vi dem gerne.
God fornøjelse Nr. Felding GIF
 

Tilmelding og Webshop Nr. Felding GIF alle afdelinger

Bliv medlem af Nr. Felding fitness Her
 
Booking af det/de Hold du ønsker Her
 
Vejledning abonnement pause Læs her
Cvr. 50539113
 

Hold booking for medlemmer af
Nr. Felding GIF Fitness
Klik her

 
Handelsbetingelser Nffitness


Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Nr. Felding GIF er
berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Nr. Felding GIF må gennemføre én betalingstransaktion for hver
betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag
før en ny betalingsperiode begynder. Nr. Felding GIF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på
abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb
af abonnementet.
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Nr.Felding GIF eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds
varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler,
fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der
automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Nr. Felding GIF ændres med et varsel på 45 dage
til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
Kundekonto
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Nr. Felding GIF have en positiv saldo, som overstiger
købsprisen for tillægsydelsen.
Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Nr. Felding GIF trækker købssummen for
kundens valgte tillægsydelser.
På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr.
25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk
indsættelse af beløb, godkender kunden, at Nr. Felding GIF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens
betalingskort.
Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som
dækker Nr. Felding GIF omkostninger ved transaktionen.
For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil
beløbet skal overføres til.
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i
aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen
af aktiviteten.
Behandling af personoplysninger
Nr. Felding GIF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af
afgivne ordre i vores webshop. Nr. Felding GIF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved handel gennem webshoppen på www.nrfelding.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de
bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Nr. Felding GIF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart
fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Nr. Felding GIF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse
om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse
om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra
oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Nr. Felding GIF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til
genstand for behandling.
Kontakt og virksomhedsoplysninger
Nr. Felding GIF fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Nr. Felding GIF
Harald Damtofts vej 63
7500 Holstebro
CVR-nr: 39444925
Tlf.: +45 20973202
E-mail: per@nrfelding.dk
www.nrfelding.dk | CVR: 50539113 | Harald Damtofts vej 63, Nr. Felding - Danmark | Tlf.: 20973202 | perpinge@gmail.com
google-site-verification: google9088f3f46f7100ec.html