Rambla Sønderborg lukkes med udgangen af 2012
 
En række konkrete forslag til at skabe en rambla i Sønderborg bliver ikke til noget i denne omgang. Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune har med baggrund i kommunens økonomiske situation besluttet, at det er vigtigere at få Strandpromenaden sat i stand, end det er at virkeliggøre ramblaens visioner og ideer på nuværende tidspunkt.
- Vi glemmer ikke projektet, men vi gemmer det til bedre tider. Det betyder, at vi i denne omgang nøjes med de programindslag, der er besluttet for i år, oplyser udvalgsformand Jesper Rosanes.
 I stedet for at virkeliggøre ramblaens vision nu, håber udvalget, at der i byrådet vil blive prioriteret penge til at rette op på det forfald, der ses på Strandpromenaden.
 - Kajkanten er ved at forfalde. Asfaltbelægningen på hele gangarealet er i stykker og skal repareres. Det koster. Men det er et arbejde, der bør prioriteres højt for at bevare hele dette smukke område i Sønderborg, siger Jesper Rosanes.
 Han erkender, at sundhedsudvalgets beslutning betyder, at visionen om at skabe verdens længste scene ikke bliver virkeliggjort de nærmeste år. Diverse scener, grillpladser og andet i planen bliver gemt væk.
- Men vi vil gerne arbejde for at få etableret f.eks. flere cykelstativer og flere handicapparkeringspladser ved Vikingeklubben. 
Yderligere oplysninger hos Jesper Rosanes på mobil 27903705.
Sønderborg Kommune