Nr.1-6: Computer series, 1988-89, acrylic, aluminium enamel on computer drawn paper.

 
 Denne serie af computertegninger blev gennemført under ansættelsen på TIC (Teknologi og Informatik Center), Kbh.’s Skolevæsen.

Arbejdet bestod i at præsentere og instruere faglærere i det ny undervisningssoftware, især til håndarbejdet og formning, men også almindelige skriveprogrammer.

I den forbindelse udarbejdede jeg over 100 computertegninger som udgav i bogform. Enkelte blev printet ud i større format, som man kan se fra målene, og bearbejdet med maling.

Da det hele stadig var meget nyt, gjaldt det om at afprøve om computer kunne være et brugbart redskab for kunstnerne. Nu bruger kunstnere, f.eks. den engelske maler David Hockney computerprogrammer til at tegne og farvelægge.

Tegneprogrammer er brugbare redskaber, idet alt kan gemmes og ændres uden at arbejdet går tabt. De er derfor udmærkede hjælpemidler til skitser og forlag til de egentlige værker.

 

Computertegning

Renato Ronco