Denne side viser mine sidste håndværk  fra 2010-11 på Kofoeds Skole

 

Relief med hænder (4-5) er en bearbejdelse af Kofoeds Skoles logo. Det forestiller to velsignende hænder og lyset over verden, i form af de fire verdenshjørner. Det er to hænder inspireret af Rembrandts maleri om den fortabte søn der vender hjem (som kan skimtes i fotografiet på 1). Bøg, ca.30x40cm.

 

Jomfru Marias relief (3, 6-7)er en kopi af en middelalder statue som findes på Åsebakken Kloster i Birkerød. Jomfru Maria med barnet er placeret i et Matisseagigt rum, med blomster som dybderelief og hjerter spirende frem fra blomsterne. Kopien er klosterets eje. Teak, forgyldnig med guldblade, ca 30x22cm.

 

Jesu Hellige Hjerte (2, 8-9) Statuetten 3,3a blev  bestilt af Kofoeds Skoles træværksted til skolens forstander, til brug under julegudstjenesten.

Derefter fik jeg lavet en støbeform og støbte 50 statuetter, hvor nogle blev bemalede som 3b, 3c. Bøg, forgyldning med guldblade, oliemaling. H.43cm.

 

Jesu Hellige Hjerte (12-13a) afstøbt i gips og bemalet model af den  udskårede statuette

 

Den Hellige Nadver (14-15) Relieffet er en bearbejdelse af mit monterede relief (se siden Relf '90 ), skåret ud i bøg og teak og forgyldt af Sr. Mikaela. Det hænger i et kapel i Sankt  Liobas Kloster på Frederiksberg. Bøg, teak, forgyldning med guldblade. 37x46cm. 

 

Krucifikset (16-17) er en kopi af et krucifiks på Skt. Mariæ kirke på Frederiksberg og er også et bestillingsarbejde. Sr. Mikaela, o.s.b. nonne ved Skt. Lioba Kloster på Frederiksberg har bemalet og forgyldt krucifikset. Bemalet og forgyldt bøg. ca 40x30cm.

 

Jesu ansigtsportrætter (18-19). Reliefferne er modelleret i hvidt ler,  brændt med, 18  hvid glasur, 19 gennemsigtig glasur og lavet efter Jesu Ligklæde i Torino, ud fra forskellige beskrivelser af Jesu udseende, det ene relief som levende det andet som dødsmaske. De er privat ejet. H. 32cm.

 

 

 
 

Håndværk

Renato Ronco