S
  
 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er interesseret?

 

Ved interesse for optagelse på bofællesskabets venteliste skal henvendelse ske direkte til KAB, kab@kab-bolig.dk.

 Efter din henvendelse vil du sammen med andre interesserede blive inviteret til det årlige informationsmøde med bofællesskabets rekrutteringsudvalg.
 

Hvis du efter informationsmødet melder tilbage til udvalget, at du fortsat er interesseret i optagelse på ventelisten, bliver du bedt om at besvare et spørgeskema, som danner baggrund for en personlig samtale.

 Rekrutteringsudvalget behandler herefter din ansøgning. Hvis du godkendes til optagelse på SamBos venteliste, bliver du samtidig medlem af foreningen SamBo Samvær, som gennem arrangementer og aktiviteter udbygger fællesskabet mellem nuværende og kommende beboere.
 

  

 

 
Grethe Møller  | gretheingo@gmail.com