Næste bestyrelsesmøde:

 
 
 
Møder.
 
Referater fra afholdte bestyrelsesmøder findes under punktet "referater".
 
Næste bestyrelsesmøde:
 
 
Tidspunkt p.t. ikke fastsat.
 
---------------
 
 
 
 Siden er sidst redigeret d.19.04.2021
  
 
 
 

Nyheder:

 

ARBEJDSWEEKEND AFHOLDES LØRDAG, DEN 24. APRIL 2021, KL. 10.30 - 14.30. VI MØDES I HAVEN.

                        

MobilePay (Fællesvaskeri)

 
Betaling for køb af vaskemønter til brug i foreningens fællesvaskeri kan fremover foretages med MobilePay. Dette indebærer samtidig, at der ikke længere kan betales med kontanter.
 
Salg af vaskemønter foretages uændret af Marie Frederiksen, Sankt Hans Gade 4a st.th.
 
Send ved køb af vaskemønter en SMS med navn, adresse og antal vaskemønter til mobilnr. 52 17 70 27
 
Efterfølgende placeres vaskemønterne i din postkasse.
 
Undgå venligst at banke på efter kl. 19.30, såfremt vaskemønterne ikke er nået frem til din postkasse.
 
Den fremtidige pris for 1 vask ( 1 mønt ) andrager kr. 25,- og 1 tørring ( 1 mønt ) kr. 25,-.
 
Betaling ved bestilling af vaskemønter foregår på MobilePay 
 
                                              394656
 
inden der sendes en SMS til Marie Frederiksen, der kontrollerer at der er foretaget en indbetaling.
 
 
Seddel om emnet er ophængt på opslagstavlerne i de 2 opgange, hvor proceduren også er beskrevet.
 
 
                                               ---------------------
 
 
                                                  

 

ARBEJDSLØRDAG i ejerforeningen afholdes den 26. september 2020, kl. 10.30 - 16.00.

 

UDSKIFTNING AF STAKIT OG LÅGE TIL FORENINGENS HAVE samt nye døre til cykelkælder og fællesvaskeri

 
Stakittet og lågen mod Sankt Hans Gade er besluttet udskiftet. Udskiftningen vil finde sted i slutningen af marts måned 2020.
Nuværende stakit og stolper er delvist rådne og udskiftes i lighed med den udskiftning vor nabo A/B Sankt Hans Gade 6&6a har foretaget i 2019. Samtidig vil døre til cykelkælder og fællesvaskeri blive udskiftet med nye døre.
 
 

AndelsNet

 
Tilsammen har 16 ejere nu tilmeldt sig fibernet fra Andels/Net, vi mangler derfor at få de sidste 8 ejere med. Ved fuld tilmelding af alle ejere, falder den månelige pris væsentligt, således at ejerne kan få 200/200 Mbit til prisen på 100/100 Mbit, som andrager kr. 125,- pr, måned. Prisen for 200/200 Mbit ligger uden fuld tilmelding på kr. 200,- om måneden.
 
 
 
AndelsNet har meddelt, at fiber bliver endeligt installeret og tilsluttet i ugen 30/9 - 4/10-2019.
 
 
Selskabet har oplyst, at projektet fortsat er forsinket, idet Københavns kommune har været længe om at give gravetilladelse til firmaet, for at trække det sidste stykke fiber fra Sankt Hans Gade 8 og frem til foreningens ejendom (4&4a). Gravetilladelse er nu meddelt AndelsNet og projektet nærmer sig en afslutning, så de ejere som i ejendommen, som har valgt AndelsNet, snart kan blive tilsluttet fibernettet.

 

CYKELOPRYDNING

Gårdlauget er i samarbejde med kommunen i gang med årlige cykeloprydning i gården og cykelkældre, da der henstår en del efterladte cykler begge steder. Cykler påsættes en rød tape/snor og vil blive fjernet. Oprydningen starter den 13. maj 2019 og slutter 30 dage efter, hvorefter cykler som fortsat har påsat rød tape/rød snor, vil blive sat ud på Sankt Hans Gade, hvorefter kommunen afhenter cyklerne. Vær derfor opmærksom på, hvorvidt du har en cykel med påsat rød tape/rød snor. Tjek også cykelkælderen, hvor flere cykler nu har fået påsat rød tape/rød snor.

 

Bestyrelsen har igen i foråret 2019 genforhandlet præmien på foreningens ejendomsforsikring hos Codan. Denne genforhandling indebærer en reduktion i den årlige præmie på yderligere ca. 12%. Reduktionen finder sted den 1. oktober 2019.

Andels.Net har den 16. marts 2019 igangsat installationen af fibernet i ejendommen. I første omgang etableres udstyr i kældrene under nr. 4 & 4a, hvor der opsættes et krydsfelt og skabe. Herefter trækkes der fiber i kabelkasserne i de 2 opgange. Andels.Net oplyser, at etableringen af projektet vil tage min. ca. 4 uger, idet selskabet skal indhente en gravetilladelse, så fiber kan trækkes under Ryesgade, til en ejendom længere oppe ad Sankt Hans Gade. Der er ifølge tidligere udsendt materiale ikke etableringsgebyr til Andels.Net, såfremt den enkelte ejer tilmelder sig inden installtionen er foretaget. Tilmelding er frivillig og skal ske på Andels.Net`s hjemmeside under tilmeldinger.

 

Bestyrelsen har modtaget og godkendt et tilbud fra Andels.Net om tilslutning til selskabets fibernet, herunder tilslutning til internet. Beboerne i ejerforeningen vil ved foreningens tilslutning blive tilbudt at tegne abonnementsaftale på en bredbåndstjeneste. Det er frivilligt af tilmelde sig. Levering påregnes i marts måned 2019. Såfremt den enkelte tilmelder sig inden Andels.Net går i gang med varslet stikopsætning, tilsluttes uden omkostninger. Efterfølgende tilmelding koster kr. 650,- for opsætning af stik og kr. 250,- for oprettelse af abonnement. Priser 100/100 Mbit kr. 125,- /md og 200/200 Mbit kr. 200,- /md. Såfremt samtlige 24 ejerlejligheder/beboere tilmelder sig er prisen kr. 125,- /md. for 200/200 Mbit

 

Bestyrelsen har forhandlet med Codan Forsikring, hvor foreningens ejendomsforsikring er tegnet. Vi har fået den årlige præmieopkrævning nedsat med ca. kr. 6.000,-. (ca. 12%)

 

Trods forbud mod åben ild og cigaretrygning på tagterrassen, og iøvrigt synlig skiltning på døren til tagterrassen, trodser beboere eller disses gæster forbuddet. Bestyrelsen finder dette totalt uansvarligt. Der er i forbindelse med rygningen afsat mærker på de nye gulvbrædder og cigaretskodder er fundet og inddraget fra taget, udenfor selve tagterrassen.

Ejerne har netop investeret i nyt tag og tagterrasse p.g.a. tilsvarende skader på det gamle tag for ca. 2,3 mill.kr.

   

Bestyrelsen har genforhandlet nuværende administrationsaftale med Boligexperten Administration A/S. I den forbindelse har foreningen opnået en årlig besparelse på 25%. 

Ny Miele tørretumbler er den 9/9-2017 opsat i fællesvaskeriet til erstatning for den gamle udtjente tumbler.

 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. juni 2017 forhandlet en ny kontrakt på plads med "Fejekosten Ejendomsservice Aps", som indebærer en reduktion i vort årlige abonnement på kr. 4.500,- (ca. 17%). Opgaver og indhold i kontrakten er uændrede i forhold til den hidtidige aftale fra 2012 og 2006. Bestyrelsen finder at samarbejdet med "Fejekosten" hidtil har fungeret tilfredsstillende.

 
-------------------------------------------------------
 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2017 indgået ny aftale med All Remove Danmark A/S, om afrensning af eventuel "graffitiangreb" på muren ud mod Sankt Hans Gade og frem til og med hjørnet ved haven. Den hidtidige leverandør siden 2007, Alliance Plus, har vist sig at være økonomisk for dyr (vi sparer ca. 35% ved skiftet), samtidig med, at vi ikke selv (mod nu) fremover skal tilkalde leverandøren i tilfælde af "angreb". Muren får en ny beskyttelse i forbindelse med overtagelsen, da den gamle beskyttelse p.g.a. sol og vind de sidste tre år, er ved at forsvinde/udtørre. Fremover sørger den nye leverandør for, at beskyttelsen fremover til enhver tid er up to date. 

 
Referater fra bestyrelsesmøder opdateres løbende og kan ses under "Referater".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste nyt

                                                                   LÅS DØRENE   
 
Vi har i februar 2021 haft besøg af ubudne "gæster" i foreningens cykelkælder. Personerne ryger hash og kommer fra anden ejendom i gården. De pågældende personer kan komme ind i cykelkælderen, da beboerne ikke låser døren, hvilket ellers klart fremgår af påsatte mærkater. Endvidere er der tillige beboere i ejendommen, som ikke låser dørene til de 2 bagtrappeopgange og mellemgangen fra haven til gården. Selvfølgelig en uholdbar situation, så lås venligst alle foreningens døre, når du benytter dem.
Har du cykel stående i kælderen, dækker indboforsikringen ikke, såfremt dørene er ulåste. Endvidere er der risiko for evt. brand i kælderen/ejendommen ved rygning.
 
 
                              ISOLERINGSARBEJDE
 
Uisolerede varmerør i fællesvaskeriet, som fører fra fyrkælder og op i vaskeriet og derfra videre op i lejlighederne i 4A, isoleres nu for at forhindre varmetab. Arbejdet gennemføres primo november 2020.
 
 
Udgifter til de tidligere på året vedtagne udskiftninger af radiatormålere og elektroniske koldt- og varmtvandsmålere, vil blive trukket via ejernes fællesudgifter pr. 1. juli 2020. 
 
 
Der er "sommernedlukket" ( ejendommens fyr ) for fjernvarmen til radiatorerne i ejendommen fra den 18. maj 2020 og indtil 15. september 2020.
 
De seneste 2 år har der været nedlukket i perioden fra 1. - 15. maj til 15. september.
 
Ifølge HOFOR som leverer fjernvarmen, opnår hele ejendommen derved en forbrugsbesparelse på op til  ca. 10% på fjernvarmeregningen. Nedlukningen for fjernvarmen er derfor ikke noget nyt som kun foregår i år. 
 
 
                                              --------------------
 
                                            
 
Ejendommen har den 27. april 2020 fået nyt forbedret energimærke "C". (se under punktet dokumenter her på hjemmesiden).
 
ISTA har meddelt, at koldt- og varmtvandmålere samt målere på radiatorer er planlagt udskiftet den 30. 31. marts og 1. april 2020.
Beboerne varsles af ISTA 1 uge før installationerne.
ISTA tager dog forbehold omkring datoer p.g.a. Corona-udbruddet.
 
Samtlige vandmålere og radiatormålere i ejendommens 24 lejligheder påregnes udskiftes i uge 14. - 30. marts - 3. april 2020. Der vil blive varslet ved opslag på foreningens opslagstavler i opgangene.
 
 
UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE I LEJLIGHEDERNE TIL ELEKTRONISK FJERNAFLÆSNING.
 
 
Lejlighedernes nuværende koldt- og varmtvandsmålere aflæses i dag manuelt i forbindelse med besøg af en person fra vandaflæsningsmålerfirmaet ISTA.
 
Det er muligt at få koldt- og varmtvandsmålerne fjernaflæst af måleraflæsningsfirmaet ISTA, i forbindelse med en udskiftning af de nuværende målere til elektroniske målere. Det vil kræve en samlet investering på ca. kr. 39.000,-, som skal fordeles og betales af de enkelte ejerlejlighedsejere. I ejendommen forefindes ifølge ISTA 86 vandmålere. Antallet af målere i de enkelte lejligheder varierer fra 2-5 stk. Prisen pr. måler andrager derfor ca. kr. 450,-.
 
Fordelen ved at få udskiftet nuværende målere er naturligvis, at ejere/lejere ikke behøves at være til stede, når de manuelle målere i dag skal aflæses, men OGSÅ og ikke mindst, at udgiften til aflæsning ved nye elektroniske målere i følge ISTA reduceres med ca. kr. 16.000,- årligt. Investeringen er derfor tilbagebetalt på ca. 2 1/2 år.
 
Betaling for udskiftning til nye elektroniske målere, vil ske ved opkrævning over de enkelte ejeres fællesudgifter. Udskiftningen påregnes af finde sted enten i marts eller april måned 2020, i øvrigt sammen med udskiftning af batterier/målere på lejlighedernes radiatorer.
 
En enig bestyrelse anbefaler udskiftningen af målerne.
 
 
 
UDSKIFTNING AF BATTERIER/MÅLERE PÅ RADIATORER I DE ENKELTE LEJLIGHEDER.
 
Måleraflæsningsfirmaet ISTA har meddelt ejerforeningen, at samtlige målere/batterier, som er installeret på lejlighedernes radiatorer skal udskiftes. Dette skal ske hvert 10. år. Er sidst udskiftet i 2009. 
 
Udskiftningen skal betales af hver ejerlejlighedsejer. Udgift pr. måler/batteri andrager ca. kr. 200,-. Antallet af målere varierer fra lejlighed til lejlighed, og ligger mellem 3 og 8 målere pr. lejlighed.
 
Udskiftningen finder sted i marts måned 2020. Nøjagtigt tidspunkt vil blive annonceret ved opslag på opslagstavlerne i trappeopgangene.
 
Udgiften til målerne/batterier vil efterfølgende af administrator Boligexperten Administration A/S blive opkrævet via de enkelte ejerlejligheds fællesudgifter.
 
 
 
 
NYE DØRE I MELLEMGANG FRA HAVEN TIL FÆLLESGÅRD
 
Nuværende 2 dobbeltdøre vil i løbet af juni måned blive udskiftet. De nye døre er i samme stil, som de nuværende noget udtjente og utætte adgangsdøre. Nuværende vinduesglas over dørene udskiftes til termoglas.
Dørene leveres ultimo maj 2019 og vil blive midlertidigt placeret i gården ved nedgangen til cykelkælderen, indtil tømrerfirmaet kommer og gennemfører entreprisen, sandsynligvis 6. eller 7. juni.
 
 
LYS
Der er nu installeret lamper med LED lys i alle arealer på ejendommens loft, loftsrum, bagtrapper og kælderrum under Sankt Hans Gade 4 & 4a.
                                             
 
Navneskilte i forbindelse med indflytning.
 
I forbindelse med ejerskifte og efterfølgende opsætning af nye navneskilte på dørtelefon, postkasse samt opgang, skal henvendelse ske til Kathrine Bach Søndergaard, Sankt Hans Gade 4. 3.th. og Marie Frederiksen, Sankt Hans Gade 4a. st.th. Pris for navneskilte kr. 200,- trækkes efterfølgende måned via administrator over fællesudgifterne.
 
Såfremt ejere har udlejet lejligheden, foregår det på samme måde, men ejer skal rette direkte henvendelse til Kathrine (d028489@dadlnet.dk) og Marie (mariefrede@gmail.com), idet bestyrelsen ikke modtager oplysninger om ind og udflytning af lejere fra administrator. Udgiften på kr. 200,- betales af ejer. 
 
 
Tagterrassen kan benyttes fra den 30. juni 2018. Åben ild på tagterrassen er strengt forbudt, dette gælder også tobaksrygning. 
 
 
 
Registrering af altaner i BBR registeret.
 
Skat har besluttet, at alle altaner skal registreres i BBR registret. Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen - har derfor via vor administrator anmodet om, at vor ejendom selv drager omsorg for korrekt registrering. Dette indebærer, at de lejligheder som i dag gennem årene har fået opsat altan/er på ejendommen, skal registreres med korrekte antal m2 for de enkelte altaner. Bestyrelsen har modtaget de korrekte opmålinger via arkitekt Uffe Black-Nielsen, som har stået for alle hidtidige etableringer af altaner på ejendommen. Bestyrelsen har herefter indberettet oplysningerne til Teknik- og Miljøforvaltningen. De ejere som i dag har altan, vil på et senere tidspunkt modtage en ny BBR registrering fra kommunen. Ejere som i dag har altan/er bør selv have en byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse liggene, hvor målene fremgår. 
 
 
Ejerforeningens vedtægter er nu suppleret og tinglyst med de 2 ændringer, som blev godkendt på foreningens generalforsamling den 28. februar 2018. "Indkaldelse kan nu også ske med e-mail til ejerne, og ordinær årlig generalforsamling skal nu afholdes senest ved udgangen af marts måned".
 
 
Køb af poletter til maskinerne i fællesvaskeriet kan fremover købes i tidsrummet kl. 16.00 - 18.00, hos Tikkie & Mads Elsøe, i nr. 4. 1.tv. Endvidere uændret hos Marie Frederiksen i 4a. st.th.
 
Renten på eksisterende 2 fælleslån (facaderenovering 2014 og installation af fjernvarme i 1999), nedsættes i Nordea Bank fra p.t. 4,25% til 3,50% (variabel) efter forhandling med foreningens bestyrelse.
 
Nyt lån som optages i forbindelse med udskiftning af tag og vinduer m.m. i fælles trappeopgange optages ligeledes til en rente på p.t. 3,5% p.a. (variabel).
 
 
 
                                                   ------------------------
                                         
 
Der er indgået en foreløbig 1 årig aftale med HOFOR, som leverer fjernvarme til ejendommen. Aftalen går ud på, at vi energioptimerer ejendommen så godt som muligt. HOFOR har sat ejendommens målere, som er placeret i fyrrummet under 4a (ikke lejlighederne) op ude hos HOFOR og deres system, så vi elektronisk kan aflæse forbrug af varme i hele ejendommen, måned for måned, dag for dag og time for time. Endvidere kan vi se afkølingen (forskel mellem indgangstemperatur og udgangstemparatur). Jo lavere udgangstemparaturen er, jo mere sparer ejendommens beboere i varme. Vi har haft besøg af en af HOFOR`s energikonsulenter, som har finjusteret fjernvarmeanlægget og lært os, hvordan vi fremover selv indstiller de elektroniske installationer. HOFOR har beregnet, at ejendommen årligt nu kan opnå en besparelse på 8%-10% i energiforbruget. Vi havde i 2016 et samlet energiforbrug i hele ejendommen på ca. kr. 150.000,-.

Referater

Sidste bestyrelsesmøde                                      

 
 

Velkommen

 

 

  Sankthansgade 4 og 4 a