Husets historie

Den 20. september 1893 blev huset anmeldt som opført til Bygge- og Boligdirektoratet. Bygherren var tømrermester R. Pedersen og arkitekt var Julius Bagger, Colbjørnsengade 15.

Huset er bygget som en "Cul de Sac" (dvs. at facaden snor sig ind på grunden og ud igen) for at udnytte grunden mest mulig. Facaden har en markant vandret opdeling, og de indrammede vinduer er smykket med formstøbte dekorationer.

Samtidig med opførelsen af Sankt Hans Gade 4, 4a opførte R. Pedersen også 6, 6a og 8. Alle tre ejendomme lå på samme matrikelnummer, men blev hurtigt delt ud på tre forskellige - udparceleret som det hedder.

Toiletter fantes ikke i lejlighederne, men i gården var der fem latrinrum, et potterum og et pissoir. Først i 1908 installeredes WC'er i nummer 4. Nummer 4a måtte dog vente en del år, da WC først blev installeret 1932

  Sankthansgade 4 og 4 a