S
  

Bestyrelsesformand

 
Benny Pedersen
Wagnersvej 8, 1. th
2450 Kbh. SV.
4292 9043
bpe1954@gmail.com
Suppleant i bestyrelsen for SF-København

Bestyrelsesmedlemmer

Steen Eilif Eriksen - Kasserer
P. Knudsens Gade 102, st. th.
2450 Kbh. SV.
33 31 61 91
s.eriksen@oncable.dk
Repræsentant i bestyrelsen for SF-København
Repræsentant i Kgs. Enghave Lokaludvalg, medlem af Kulturudvalget

Lise Granerud
H/F Mozart 11
2450 Kbh. SV.
3646 7179
lisegranerud@gmail.com
2. suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg

Søren Hvalkof
H/F Kalvebod 50
2450 Kbh. SV.
7730 5050
soren@hvalkof.com
1. Suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg
 
Thomas Boesen
HF. Fredrikshøj 219
2450 Kbh. SV.
6127 3421
bryggeboesen@gmail.com

Næste møde

Onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.00
 
Bestyrelsesmøde (alle medlemmer er velkommen)
Mødet finder sted hos Benny Pedersen
Wagnersvej 8
2450 KBH SV
 
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Meddelelser
3. Kommentarer til referat fra Generalforsamlingen
4. Aktiviteter op til EU-parlamentsudvalget d. 25. maj 2014
5. Fastlæggelse af kommende møder.
6. Evt.