Der er generalforsamling i kredsen

Dagsorden – Sydstævnekredsen

Ekstraordinær Generalforsamling 2022

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 hos Jens Linnet, Ålborgvej 15, 4793 Bogø By.
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af årsrapport 2021 til godkendelse
4. Behandling/beslutning af indkomne forslag
    * Bestyrelsen foreslår en nedlukning af foreningen.
    * Likvide midler på. ca. kr. 45.000 fordeles således:   
       • Kr. 37.000 tilbagebetales til klubberne – svarende til seneste 2 års indbetalt kontingent.
       • Efter afholdelse af sidste omkostninger i 2022 overføres resterende midler til Harboe Cup
       • Herefter lukkes konto og materiale overdrages til DS.
5. Eventuelt 
 

Kredsmestre

Sydstævnekredsen understøtter ungdomssejlads, og kårer hvert år kredsmestre i en række jolletyper. Det er forskellige hvilke stævner der tæller med til kredsmesterskaberne, men normalt er det kredsens største stævne(r).
 

Støt op om kredsen

Det er klubberne i Sydstævnekredsens medlemmer som skal være den drivende kraft i kredsen. Mød derfor op til arrangementer og møder og giv din holdning til kende.
 
Kredsen dækker fra Reersø tværs over Sjælland til Stevns og hele arealet og øerne syd herfor.