N
Naturlaug Roskilde - Hedebo er oprettet  i efterår 2009.
Vi har valgt nattergalen som symbol.
                                                           
Velkommen lille emigrant!                                             
Hvi tøver du så længe?
Siden løv i lund sprang ud,
og blomsterne i enge,
alt mangen dag henrandt.
 
St.St.Blicher.
 
Sct. Georgs Gilderne
i Danmark
Roskilde -Hedebo
Distrikt omfatter
8 gilder.
Læs mere
på hjemmesiden:
 
http://www.rohedi.dk/
 
    

 
                                              
 
  
Nyd vores smukke natur i Danmark .
Det bringer fred og ro i sindet. 
 
 
 
Nattergalen.
 
Vel var jo symfonien sød,
dog sødere finalen.
Da først smelted mangt et bryst,
når ud i bladesalen
din serenade lød.
 
 
 
 
St. St. Blicher.
Elna Braüner Adamsen | Remisegade 15, 1. th., 5800 Nyborg - Danmark | Tlf.: 43 45 18 43