Denne hjemmeside fortæller lidt om Assedrup og dens indbyggere. Vi er et lille samfund med et godt sammenhold, som vi fastholder gennem forskellige aktiviteter i løbet af året, bl.a. en årlig byfest, fælles vedligeholdelse af legepladsen og Sct. Hans bål. 
 
 
 
 

Sankt Hans 2014

Der er Sankt Hans-bål mandag den 23. juni. Bålet tændes kl. 19.00 - se også Assedrup Avis
 
 
 
 
 

Vigtige datoer i 2014

 
 
En stor tak til Per for det flotte arbejde!
  Signe Andersen