Om initiativet

Flaskebarn.dk er en hjemmeside, der giver stemme til nogle af de kvinder, der har gennemgået personlige mareridt i amningens hellige navn. Det er hårrejsende fortællinger om spædbørn, der skriger af sult aften efter aften, ophører med at vokse – eller må genindlægges på grund af underernæring og dehydrering.  Det er historier om mødre, der malker blodig mælk ud i ugevis for at opretholde en slunken mælkeproduktion, eller græder af smerte under hver amning. Alle har de fået den opfattelse at kun dårlige mødre giver flaske. 
  
På baggrund af egne og andres erfaringer og viden mener vi derfor, at der er behov for en mere nuanceret opfattelse af fordele og ulemper ved amning og flaske. Men i særdeleshed er der behov for mere respekt for de mødre, der vælger amningen helt eller delvis fra.

Initiativet søger ikke kun at støtte nybagte mødre, ved at sikre dem adgang til information der kan sætte skræmmekampagnerne i perspektiv. Vi søger også at påvirke sundhedsvæsenet og det øvrige samfund i retning af en mindre ensidig opfattelse af ammeproblemer og flaskebørn.
  Kontakt  | flaskebarn@hotmail.com