Har dit barn/din teenager udfordringer med

  • Stress og belastning
  • Relationer
  • At håndtere følelser
  • Venskaber
  • Ensomhed og tristhed
  • Søskende eller forældre
  • Krise, tab og sorg
  • Livsvalg og retning

Jeg tilbyder

Jeg tilbyder indviduelt tilrettelagte forløb. Forløbene omfatter både samtaler med jer forældre, individuelt med barnet eller den unge og samtaler, hvor I alle er til stede.
 

Om Thomas Duholm

Gennem de seneste 15 år har jeg været lærer i folkeskolen og på efterskoler. Især har jeg været optaget af eleverne trivsel og sociale kompetencer.
 

Følelsernes ABC

Følelser er til for at blive taget alvorligt. Følelser har budskaber, vi har brug for både at mærke og forholde os til. Er vi tro mod vores følelser, fastholder vi den grundlæggende evne til at regulere os selv - mærke, tage ind, integrere, sætte grænser og sige fra.

Om at være sig selv!

Det handler om at turde være sig selv, tage vare på sig selv og samtidigt formå at indgå i et sundt og udviklende samspil med andre. Fra det ståsted lever vi et liv, hvor vi er ansvarlige for både os selv, vores handlinger og fællesskabet omkring os.

Relationskomptence

Børn og unge udvikler sig ved at være i betydningsfulde relationer: relationer med plads til både enighed og forskellighed, og relationer hvor vi er sammen i en balance uden hverken at please eller trodse. Her har vi muligheden for at skabe et rum, hvor børn og unge udvikler sig som frie og livsfulde mennesker.
Om at være sig selv v/Thomas Duholm | CVR: 41700815 | Studiestræde 30a, 3.-4. sal, 1455 København K  | Tlf.: 27144626 | tduholm@gmail.com