VELKOMMEN TIL BRÆDSTRUP FLYVEPLADS, EKBR

 

 

Flyv til Brædstrup, lån en cykel/cykler og kør til en af

 

SEVÆRDIGHEDERNE i nærheden:

 

 

Den genfundne Bro

ligger ca. 5 km fra flyvepladsen på adressen Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup. Broen er fra 1899 og har været tildækket i en dæmning over Gudenåen siden 1925, hvor sporvidden skulle forøges. Den er velbevaret og står igen i sin oprindelige konstruktion – den er et besøg værd!
Se http://www.visithorsens.dk/den-genfundne-bro 

 
 
  

 

 

 

PPR

 

Du er meget velkommen til at lande på Brædstrup Flyveplads. Vores ejer af pladsen/udlejer kræver, at vi har PPR, men en landingstilladelse er ikke længere væk end telefonen.... se fanebladet "Kontakt".

Landingsgebyr m. tilladelse kr. 100,-

Vestbirk Vandkraftværk
ligger i en pragtfuld natur ved Sø-
vejen 58, 8752 Østbirk, ca. 600 m
mod øst fra P-pladsen ved Den
genfundne Bro. Vandturbinerne
har produceret strøm siden 1924, ca.
2.000 MWt/år, svarende til ca 400
private hustandes el-forbrug. 
Tubinerne standses i efteråret
2021 på grund af omlægning af Gudenåen.
 
Gudenåen
er næsten lige for enden af bane 15.
Tag madkurven med og gå (praktisk
fodtøj!) via afmærket sti ned til åen.
Vær meget opmærksom på at skåne
naturen og ikke henkaste affald -
området er privatejet og tilhører/
administreres ikke af flyveklubben.
 
Lancaster-mindesmærke
Se også mindesmærket for de om-
komne efter Lancaster-nedskyd-
ningen i 1944 i hegnet 70 m vest
for landingsbanen - se mere på
skiltet ved landevejen bag klubhuset

Pladsen

Flyvepladsen ligger 4 km SØ for Brædstrup by på adressen Sandvej 15, 8740 Brædstrup.

Pladsen har ingen egen frekvens, men brug 123,5MHz. Landingsbanen er en græsbane på 500 m i retning 150/330.
Grundet den relativt korte bane skal de fleste fly sættes tæt på tærsklen – vær i den forbindelse opmærksom på trafik på den tværgående landevej i NW-enden af bane 33.
Ved start på bane 15, undgå overflyvning af den hvide ejendom, der ligger i forlængelse af banen (lidt mod øst).
Landingsøvelser er ikke tilladt.
Husk at føre landingsjournalen ved "C" på klubhuset.
Der er cykler til rådighed på flyvepladsen.
 
Peter Henningsen