Regler for beflyvning af Brædstrup Flyveplads.

  

Vi sætter pris på et godt forhold til naboerne. Undgå derfor – så vidt muligt – overflyvning af naboejendommene. Overflyvning for kontrol af pladsen skal ske i 1000' AGL, og landingsrunden tilsvarende 1000' AGL, NØ eller SW for pladsen iht. bane i brug.
Ved start undgå overflyvning af den hvide ejendom, der næsten ligger i forlængelse af bane 15 (lidt mod Ø).
Landingsøvelser er forbudt.

 

PPR
Pladsens ejer/udlejer kræver PPR grundet tidligere misbrug af pladsen, men en landingstilladelse er ikke længere væk end telefonen, se under fanebladet "Kontakt" på denne hjemmeside eller VFG'en.

 

Alle landinger skal føres i flyvepladsjournalen.

 

Udg.: 110916

Peter Henningsen