HVA ER SPEIDING?
Les mer i Speiderbasen

 

HVORDAN BLI SPEIDER??

Nye speidere tas inn hver høst. Tidligere speidere kan etter avtale begynne utenom dette også. I spesielle tilfelle kan det være mulig også for andre å begynne utenom høsten. Dette må i så fall avtales med gruppas ledere.

Da vi driver med patruljesystem er det en fordel å ha relativt stabile patruljer gjennom året, samt at vi da blir godt kjent og sikrer at alle har nødvendige ferdigheter når vi drar på tur og på sommerleir... Derfor er vi relativt strenge på når vi tar inn nye...
 
 
 
 
 
 
 
HVORDAN BLI LEDER??

Voksne og unge voksne som ønsker å være med som ledere er velkomne hele året. Vi gir opplæring i hva speiding er gjennom det daglige arbeidet, ledermiljøet vårt og ikke minst gjennom Norges speiderforbunds lederopplæring, der det tilbys kortere og lengre kurs.
 
Interesserte voksne med eller uten egne barn i gruppa kan ta kontakt og bli med noen ganger for å se hva de synes om å være speiderledere. Tidligere speidererfaring er ikke noe krav! (Politiattest som i idretten vil bli innført i 2010)

Flere av lederne i gruppa er kvalifiserte kursledere i NSFs system, så vi kan love god oppfølging og hjelp og støtte..
 
Avhengig av lederkapasitet tilbyr vi:
FLOKK
Småspeidere/ulvunger (3. og 4. klassinger...)
TROPP:
Stifinnere (5.-7. klassinger)
Vandrere (8-10. klassinger)
ROVERLAG:
Rovere (fra 1. klasse videregående)
 
 
 
 
 
 
KONTINGENT:
Kontingenten er tredelt; en del til Forbundet, en til kretsen og en til gruppa.

I 2008 er kontingenten for speidere kr 800,- inkludert ulykkes-forsikring gjennom NSF

ANDRE UTGIFTER:
De fleste av gruppas arrangmenter kjøres etter selvkostprinsippet, slik at man tar med mye av det som trengs selv og betaler litt for fellesinnkjøp og transport

UTSTYR:
Speiderdrakt kjøper man når man har vært med en liten stund. Mht annet utstyr gir lederne gjerne råd. Vi prøver å unngå  utstyrshysteri, men noe må man i det minste ha tilgang til, f.eks. en god sovepose...