Utleie av kretsens kanoer:

Kontakt NILS-FREDRIK
mob: 926 27 699
 EPOST: nils_fredrik (a) hotmail.com
 
Det er totalt 8 solide kanoer
med vester og årer samt
kanohenger. Hengeren fikk
skikkelig service sommeren 2010
 
Det leies ut som sett eller
enkeltvis til kretsens grupper
og andre. Se prisliste lenger ned.
 
Vi kan også være behjelpelige med å skaffe enda flere kanoer.
 
HER er kalenderen som viser status for utleie av Speiderhytta, Innersetra og kanohenger!.
RETNINGSLINJER:

Fra Vestoppland krets' årsmøte:
Kanoene må tinges senest innen utgangen av februar dersom de ønskes leid for 1 uke eller mer om sommeren. Dersom flere grupper ønsker å leie på samme tid, blir det loddtrekning.

Gruppene må ha meldt fra innen 1. mai hvis de ønsker kanoene for bruk i en helg. Etter 1. mai blir det den gruppa som har meldt seg først som får leie. Hvis flere grupper ønsker å leie samme helg, blir det loddtrekning i begynnelsen av mai.

Utover disse reglene gjelder "først til mølla"-prinsippet, også for ikke-speidere!
 
Utleiepriser til kretsens medlemmer holdes lavest mulig og endringer må godkjennes av kretsens årsmøte.
Utleie til kretsens medlemmer:
Kano pr stk pr påbegynt døgn
Henger pr påbegynt døgn

Kano pr stk 5-7 døgn
Henger 5-7 døgn

Komplett sett kanoer og henger
pr døgn
5-7 døgn
 
 (ingen prisendringer siden 2006)
 
30,-
50,-

140,-
250,- 


250,- 
1200,- 
 
Utleie til private :
 2-3 årer og 2-3 vester pr kano inkludert
 
Kano pr stk pr påbegynt døgn 
Henger (uten kanoer) pr døgn

Kano pr stk 4-7 døgn (pakkepris)
Henger (uten kanoer) 4-7 døgn (pakkepris) 

Komplett sett 8 kanoer på henger
pr døgn (tilbuds-/pakkepris)
5-7 døgn (tilbuds/-pakkepris)
 (nye priser 2020)
 
 
 
150,-
etter avtale

600,-
1500,- 
 
 
1000,-
4500,-