Om slægten Schnell

Der er flere slægtsgrene med efternavnet Schnell. Dette websted omhandler tre generationer af en gren, som - her i Danmark - har sit udspring i Aalborg i starten af 1600-tallet. 

Bartskærer Hans Hendrich Schnell

Hans Hendrich Schnell søger i 1632 borgerskab i Aalborg. Han oplyser til Aalborg Rådstue, at han er født i Strasburg, men han har intet bevis herpå. Dog fremgår det af Aalborg By Tingbog 1648, at han "kom med Kejserens Folk". Det vil sige, at han sandsynligvis er kommet til Aalborg i forbindelse Trediveårskrigen og den tyske kejsers besættelse af Jylland 1627-29.
 
Hans Hendrich Schnell optræder ofte i Aalborg Byfogeds Tingbøger i de følgende 30 år. Første gang, maj 1632, er han anklaget for at have slået en anden mands hustru. Her omtales han som "tjenende Niels Hansen Barscher" og som bartskærersvend. Han optræder ofte i tingbogen i forskellige sager vedrørende sit erhverv og sit temperament, og han sagsøger ligeledes andre borgere adskillige gange.
 
I 1669 bliver Hans Hendrich Schnell dømt fredløs i Aalborg Byting efter at have stukket sin bartskærersvend ihjel. Han bliver endvidere dømt til døden, men han bliver enten benådet eller flygter, for i 1679 bliver han begravet i Sønderup sogn på Sjælland af sin søn, Uldrich Schnell, som er præst i sognet.

Sognepræst og provst Uldrich Hansen Schnell

Sønnen Uldrich har også juridiske vanskeligheder igennem det meste af sit liv. I 1669 bliver han efter ca. 3 år smidt ud af sit først præsteembede i Boddum-Udby sogn, Refs herred i Thisted amt for at have lyst til ægteskab fra prædikestolen for sig selv og sin forlovede på tre på hinanden følgende julehelligdage. Han tilgives denne forseelse og får præstekald i Sønderup og Nordrup sogne, Slagelse herred i Sorø amt, hvor han er præst og siden provst, indtil han til sidst ender med i 1685 at blive forvist fra Danmark til St. Thomas i Vestindien - fordi han har avlet tre horeunger med sin kokkepige, Anne Christophersdatter.
 
Uldrich bliver efter sin første hustrus død i 1678 gift med Anne Olufsdatter Bagger, søster til biskop over Sjælland Hans Bagger. Han har tydeligvis forbindelser på højeste gejstlige niveau - hvordan og hvornår han får disse forbindelser vides ikke med sikkerhed, men formodentlig i forbindelse med sine studier på Københavns Universitet.

Friderich Christian Uldrichsen Schnell

Uldrich Schnells søn, Frederik Christian Schnell, bliver præst ligesom sin far. Han starter i 1698 sin gejstlige karriere ved Vestindisk-Guinesisk Kompagni på et slavefort i Guinea på Guldkysten i Afrika. Frederik Christian ender dog hverken i fængsel eller forvist fra landet, men han har også sine bryderier med sine gejstlige overordnede.
 
Læs mere om disse temperamentsfulde herrer og deres familier under menupunktet "Slægtshistorie"...
 
Du kan også besøge mit slægtstræ på Vibekes slægtsforskning.

10 generationer

Hans Hendrich Schnell f. ca. 1600, bartskærer
      - Maren Nielsdatter f. ?
Uldrich Schnell f. 1635, provst
      - Anne Wolch f. 1643
Frederik Christian Schnell f. ca. 1671, sognepræst
      - Margrethe Wibroe f. 1675
Maren Schnell f. 1715
      - Hans Carøe f. 1701, købmand
Johan Friderich Carøe f. 1742, borgmester
      - Anna Margrethe Hansen 1751
Johan Frederik Carøe f. 1776, kystbefalingsmand
      - Christiane Frideriche Gøtzsche 1785
Leonard Fr. Henrik Lorch Carøe f. 1817, skolelærer
      - Johanne Mortensdatter f. 1816
Wilhelmine Marie Christense Carøe f. 1850
      - Niels Jensen Stenild f. 1852, gårdmand
Mette Kirstine Nielsen f. 1883
      - Kristian Kristensen f. 1881, husmand
Erna Marie Carøe Kristensen f. 1919
      - Jens Christian Nielsen f. 1907, købmand