H

De nye astrologiske symboler!

Efter 20 års forskning i astrologi og Martinus' åndsvidenskab offentliggør jeg her et nyt sæt astrologiske symboler.
Symbolerne skal bygge bro mellem disse to områder.Ovenover kan du se noget om dit stjernetegn.

Nederst kan du få forklaringer til symbolerne.


Hvis du har lyst til at anvende symbolerne og forklaringerne andetsteds vil jeg gerne have du spørger først.

Al konstruktiv feedback og spørgsmål må du meget gerne sende til mig under "feedback"-fanen.


venlig hilsen Hans


© Copyright Hans Mogensen

DU og JEG på 2 x 6 måder:

Her går vores symbolske rejse gennem de seks naturriger som beskrevet af Martinus.
Symbolerne er min opfindelse og viser
oppefra og ned et dynamisk forløb gennem stjernetegnene, som er ordnet i par - sådan som de optræder over for hinanden i dyrekredsen:

vædder-vægt
tyr-skorpion
tvilling-skytte
krebs-stenbuk
løve-vandbærer
jomfru-fisk.

Uddybende forklaring af symbolerne


 


 


Mennesker i de 12 forskellige "stjernetegn" er symbolsk set beboere i 6 væsensforskellige naturriger.Det centrale i denne tekst er et sæt symboler, som jeg bruger til forklaring af sammenhængen mellem astrologi og Martinus kosmologi.

Mit forskningsprojekt går altså ud på at sammenligne Martinus’ grundenergier og naturriger med stjernetegnenes karakteristika. Et andet mål med symbolerne er at være alternativ til de eksisterende stjernetegnssymboler, som ikke viser en logisk og progressiv indbyrdes sammenhæng. Artiklen er en kort udlægning af nogle af de foreløbige resultater.Mit hovedeksperiment går ud på at lægge de seks grundenergier ind i dyrekredsen.Martinus arbejder med seks grundenergier, hvorimod dyrekredsen har 12 tegn. Disse præsenteres ofte i par, som med deres parvise energi spejler sig i og kompletterer hinanden. Derfor arbejder jeg her med seks stjernetegnspar.Martinus’ seks naturriger og grundenergier er som følger: • Mineralriget/Salighedsriget, hvor den tilsvarende grundenergi er hukommelse.

 • Planteriget, hvor den tilsvarende grundenergi er instinkt.

 • Dyreriget, hvor grundenergien er tyngde.

 • Det rigtige Menneskerige, med grundenergien følelse.

 • Visdomsriget, med grundenergien intelligens.

 • Den guddommelige Verden, hvor vi har grundenergien intuition.


Mere uddybende forklaring af symbolerne 

 


Stjernetegnene optræder i følgende par:


 • Vædder/Vægt

 • Tyr/Skorpion

 • Tvilling/Skytte

 • Krebs/Stenbuk

 • Løve/Vandbærer

 • Jomfru/FiskHvert tegn i parrene ligger modsat hinanden i dyrekredsen. I dyrekredsens første seks tegn: Vædder, Tyr, Tvilling, Krebs, Løve og Jomfru, som ligger samlet i den ene halvdel af dyrekredsen, er væsenet koncentreret om sig selv og det nære. I de sidste seks: Vægt, Skorpion, Skytte, Stenbuk, Vandbærer og Fisk, er væsenet optaget af fællesskabet.Mine seks symboler er bygget op af en cirkel med en kerne. Kernen symboliserer det enkelte levende væsen og cirklen symboliserer omverden eller de andre levende væsener. Hvert symbol repræsenterer sit særlige bevægelsesmønster. Bevægelsesmønstret viser hvordan de enkelte tegns beboere forholder sig til sig selv og omverden/andre. De første seks stjernetegn orienterer sig i den verden der ligger indenfor cirklen. De næste seks er optaget af den verden der ligger udenfor. De første arbejder sig op til at møde omverden, ved at beskæftige sig med sig selv og de næste må bygge sig selv op ved at lære andre at kende. Alle symboler har hver en særlig bevægelsesart illustreret ved pilen.


I det første symbol ser vi pilen gå ud fra kernen i en spiralbevægelse. Man skal forestille sig at pilen fortsætter hele vejen igennem alle seks tegnpar som én samlet dynamisk bevægelse. Undervejs udtrykker den de seks forskellige grundlæggende tilstande, som svarer til Martinus’ grundenergier. Hvert mønster er altså et udtryk for en grundenergi. Derfor antager pilen forskellige former, som illustrerer de seks forskellige bevægelsesmønstre.


 

Endnu mere uddybende forklaring af symbolerne 

 Kernen symboliserer Jeg’et eller Gudesønnen

Cirklen er symbol for Du’et eller Guddommen

Pilen er de forskellige måder hvorpå Jeg/Gudesønnen interagerer med Dig/Guddommen.Den grundenergi jeg mener passer bedst til Vædderens/Vægtens tegn må være hukommelsesenergien og har Salighedsriget/Mineralriget som ”hjem”. Næste er ”instinktenergien”, som jeg mener passer fint med Tyren/Skorpionen, som dermed må være beboere i Planteriget. Derefter følger: ”Tyngdeenergi”, med Tvilling/Skytte som beboere i Dyreriget. Krebs/Stenbuk bor i Det rigtige Menneskerige, som har ”følelsesenergien” som den primære. Visdomsriget bebos af Løve/Vandbærer, som derfor har ”intelligensenergien” som hovedenergi. Endelig er ”intuitionsenergien” Jomfruers og Fisks primære energiprincip, hvilket gør dem til symbolske beboere i Den guddommelige Verden. Dette gennemgår jeg under stjernetegnene.Et jordmenneske der f.eks. er Vædder skal ikke forstås som et væsen der virkelig er hjemmehørende i Mineralriget ligesom en person med solen i Fiskene ikke nødvendigvis er højere udviklet end andre mennesker. Vi er selvfølgelig alle sammen hjemmehørende i Dyreriget og banker på porten til Det rigtige Menneskerige og dermed på stort set samme udviklingstrin. Men det enkelte menneske i hvert tegn præges af en bestemt motivation for det han/hun oplever og gør. Vædderens motivation stammer således fra den grundstemning der findes i Salighedsriget/Mineralriget og Fiskens motivation hidrører fra den atmosfære der findes i Den guddommelige Verden.Hans Mogensen