Vil have mere energi? - og blive skavankerne kvit?

Er du træt?, er du drænet for energi?, har du smerter og hovedpine eller føler du dig stresset?, så kan Heilpraktik måske være en hjælp til dig?
Gør som alle mine kunder - Tag medansvar for dit helbred.

Heilpraktik kan bruges til mange ting. Det kan bruges generelt helbredsfremmende eller i forhold til vor tids livsstils- og autoimmune sygdomme. Nyere forskning viser, at mave-tarm/fordøjelsesproblematikker, kan være årsag til forskellige sygdomme/ubalancer. Dette kan vi i fællesskab rette op på.

Heilpraktik kan også bruges til fx: Migræne, søvnløshed, klimakterieproblematikker, stofskifteproblemer, eksem, astma, bronchitis, allergi, psoriasis, stress, træthed, vaccine bivirkninger, udrensning af medicin, hyperaktivitet, sensitivitet og kropslig uro hos både børn og voksne.
 
Ring og få en uforpligtende snak med mig om dine helbredsudfordringer. 
Foto:
Astrid Bækgaard Thorsen, HPV-vaccineskadet.

Heilpraktiker - almen praktiserende naturmediciner

 
En heilpraktiker
 Er almennaturmediciner efter klassisk europæisk tradition.

 Behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen.

 Arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder.

 Er det naturlige og logiske valg.

Når du oplever et problem eller symptom, som du gerne vil have undersøgt nærmere, går du som det første til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge kan derfor ofte klare behandlingen selv eller henvise dig til en specialist til videre udredning og/eller behandling.
På samme måde er heilpraktikeren din almen praktiserende naturmediciner - jeg har specialviden i almen naturmedicin. Jeg kender til de fleste komplementære (”alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom jeg kan henvise til andre behandlere, hvor det vil være en fordel for dig. Skulle det vise sig nødvendigt, henviser jeg dig naturligvis til lægen – alt andet ville være uansvarligt – ligesom jeg også gerne taler med din læge, hvis du ønsker det. Jeg samarbejder således gerne med kolleger både inden og uden for det etablerede sundhedssystem.
 På den måde er jeg, ligesom din praktiserende læge, mit felts store generalist. Når du kommer til en konsultation hos mig, bruger jeg mange analysemetoder, så jeg bedre kan spore mig frem til den individuelle årsag til, hvordan din sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder jeg med flere behandlingsmetoder, så jeg kan behandle fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden.
 Det er helt naturligt for mig at arbejde på tværs af specialer, da jeg arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. Jeg kan hjemmevant navigere imellem flere tankesæt og teorier, og jeg ser ingen modsigelser i at arbejde koncentreret konkret og holistisk. ”Holistisk” vil sige, at jeg behandler hele mennesket, ikke sygdommen; og jeg ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.
Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene imellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. Vi arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.
Så hvis du ønsker, at du, din krop og dit helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er jeg som heilpraktiker studerende det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livsrådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor vi kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.

Hvorfor bruge en Heilpraktiker?

 
I dagligdagen udsættes vores krop for belastninger fx stress, manglende eller dårlig søvn, vaccinationer, virus- og bakterielle infektioner. Det får kroppen til at foretage reguleringer af kroppens kemiske processer, og dermed kan sygdom ofte undgås. I heilpraktikken ser vi sygdom som opstået, når kroppen har været udsat for større belastninger, end den selv kan bekæmpe. Vi fokuserer derfor på at styrke kroppens evne til at regulere og reparere sig selv.
 
Hos mig vil dit behandlingsforløb foregå således:

Et behandlingsforløb i KlinikThorsen starter altid med en afklarende samtale incl. journal optagelse, med henvendelsesårsag og helbredshistorie og en kort irisanalyse. I iris kan jeg ikke se sygdomme, men ubalancer i kroppen.

Her finder vi ud af hvilke udfordringer du har helbredsmæssigt og lægger en plan for behandlingen. Ofte begynder vi med fokus på kost og ernæring. Vi afklarer, om du lider af bl.a. mangeltilstande og skjulte allergier, som har vist sig at være en helt afgørende faktor på vejen til at komme fri af fx energitab/træthed. Livsstilsændringer, kosttilskud og naturlægemidler er ofte også nødvendige.
I visse tilfælde anbefaler jeg også, at vi foretager forskellige laboratorieprøver til at underbygge og få dybere viden om din individuelle tilstand.

I de følgende behandlinger af ca. 45 min. varighed følger jeg op på vejledningen/behandlingen fra sidst, der laves igen en kort irisanalyse. Ud fra helhedsvurderingen af dig bliver du igen vejledt og behandlet.

Udover heilpraktik behandlinger tilbyder jeg også øreakupunktur og healing

Hvert behandlingsforløb er individuelt, og hvor mange behandlinger der er nødvendige, afhænger af den enkeltes symptomer/årsag hvor længe problematikken/årsagen har varet.

Jeg er medlem af Heilpraktikerforeningen og RAB-registreret.
KlinikThorsen | CVR: 37955949 | Kirkevej 6, 7560 Hjerm  | Tlf.: +45 5115 0513 | klinikthorsen@outlook.com