Fokus på journalisters ansvar for klima

Århus, 14. oktober 2009

PRESSEMEDDELELSE:

Konference sætter fokus på journalisters ansvar for klimaet

Journalister skal skrue ned for dramaet og lade være med at overdrive farerne ved klimaforandringerne, hvis de vil gøre noget godt for miljøet. I stedet skal de være i øjenhøjde med deres brugere og fortælle, hvad den enkelte kan gøre for at afhjælpe klimaproblemerne, og dække hvordan klimaforandringer påvirker livet i udviklingslandene.    

Det siger Susanna Priest, professor i journalistik på University of Nevada i USA. Susanna Priest er en af hovedtalerne på en kommende konference i Århus, der ser på, hvilke værdier der motiverer den enkelte til at tage ansvar for klimaproblemerne.

Susanna Priest vil ikke tale om, hvorvidt journalister har en forpligtelse til at afhjælpe klimaproblemerne, men vil i stedet give forskningsbaserede bud på, hvad journalister kan gøre, hvis de vil. Forskning inden for psykologi og kommunikation har vist, at det er nemt at skræmme folk så meget, at de ignorerer truslerne. Det, der virker, er at appellere til normer om fælles ansvar og etik og beskrive konkrete og simple handlinger, som vi hver især kan gøre for at mindske problemerne. 

Konferencen “Global Dialogue: Responsibility Across Borders? Climate Change as Challenge for Intercultural Inquiry on Values” finder sted i dagene 3.-6. november 2009 på Århus Universitet og samler  forskere og praktikere fra humaniora, uddannelsesverdenen, journalistik og erhvervslivet  til dialog på tværs af kulturer og fagskel om klimaværdier.

Journalister og medieforskere fra Danmark, Norge, USA, Australien, Belgien, Baskerlandet, Tyskland, Storbritannien og Kina vil  i løbet af konferencen præsentere resultater af research om mediernes dækning af klimaproblemer og diskutere forholdet mellem klima og journalistik.

Deltagerne i konferencen vil også blive introduceret til projektet Global Environment Journalism Initiative. Fire australske og fem europæiske journalistuddannelser står bag projektet, som har til formål at  udvikle internationale uddannelsesprogrammer inden for miljø- og klimajournalistik.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er med i projektet, og lektor Asbjørn Slot Jørgensen vil sammen med lederen af Journalisthøjskolens internationale uddannelser, Inger Munk, forklare om rationalet for projektet, og hvordan journalisternes traditionelle ide om at kunne være neutrale observatører er stærkt udfordret af klimakrisen.

Konferencen er oganiseret af forskningsenheden ICON (Interculturality, Conflict and Value Studies) ved Institut for Filosofi og Idehistorie på Århus Universitet.


For flere informationer om konferencen:
Projektleder Jacob Bock, Institut for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet, filbock@hum.au.dk, tlf. 89 42 65 49

For flere informationer om indholdet af denne pressemeddelelse:
Mediekonsulent Kirsten Sparre, kirstensparre@gmail.com, tlf. 20 94 03 49


ICON Aarhus University