HULSPIL

 
Hvad er forskellen på
25,2 og 25,3   
 
Kan det virkelig passe,
at spilleren med 25,3
har et slag på spilleren med 25,2 
 
Hvordan undgår sådan en "uretfærdighed" ?
 
Tænk lige over det.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor mange kender du ?
Du kan finde hjælp   her.
Er du her ikke - eller er du ikke tilfreds med billedet (dit eget) - så sender du lige et / et andet - så let er det.
 
 
TÆTKLIPPET  AREAL ?
 
 
"Tætklippet areal" betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
 
stier gennem rough ?
der findes vist ikke nogen stier
der er klippet ned i fairwayhøjde 
 
"tætklippet areal"
er fairway og forgreen 
for os slotsbrødre
 
 
 
Retningslinjer for prøveåret 2018:

1.
Slotsbrødrene er en klub i klubben, der optager mænd, der er fyldt eller fylder 60 år i det år de tilmelder sig. Ledelsen kan i specielle tilfælde dispensere fra alderskriteriet. Der er ingen begrænsning i deltagerantal. For at deltage skal man være medlem af Sæby Golfklub. Man kan godt være medlem af Slotsbrødrene, selv om man ikke deltager i den løbende turnering.
 
2.
Turneringen ledes af den nuværende styregruppe plus to nye medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2017. De nye vælges for en toårig periode. Generalforsamlingen holdes i forbindelse med afslutningsfrokosten med en passende dagsorden. Deltagergebyret fastsættes af generalforsamlingen. Deltagergebyret skal være indbetalt inden turneringens start. For dette gebyr får deltagerne: Opstartskaffe – midtvejsfrokost – efterårsfrokost og afslutningsfrokost (sidste mandag i oktober). Herudover anvendes midler til præmier og evt. gaver.
Der kan i løbet af sæsonen arrangeres udflugt til andre klubber.
 
3
Spillet: Der afvikles en hulspilsturnering, en stablefordturnering og en slagspilsturnering .

Hulspilsturnering:
Turneringen er en turnering, hvor der spilles med handicap-udligning mellem spillerne (3/4). Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper, der spiller 18 huller, 9 huller eller på par 3 banen. Hulspilsturneringen foregår i perioden marts til anden sidste mandag i oktober. Får en spiller af den ene eller anden grund forfald til den planlagte spilledag, er det hans pligt at give besked, så tidligt som muligt til modstanderen. Det skal her bemærkes, at det er tilladt at afvikle en match på en anden dag end den i planen foreskrevne (mandag). Kan der ved god vilje fra begge spilleres side ikke findes en alternativ spilledag, inden sidste spilledag, skal den spiller, der ikke kunne på den oprindelige dato, give matchen til modstanderen. Vinderen af en match tildeles 2 point, taberen 0 point – ender en match uafgjort tildeles begge spillere 1 point. Hvis to eller flere spillere ved turneringens afslutning har opnået samme pointtal, fordeles placeringerne efter: 1. Indbyrdes kamp. 2. ny match.
Spillerne afgør/bestemmer selv hvilket teested, kampen afgøres fra.

Stablefordturnering:
Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper/rækker, der spiller 18 huller, 9 huller eller på par 3 banen. Stablefordturneringen foregår i perioden marts til vi går over til reduceret bane - dog slut anden sidste mandag i oktober. De 3-4 bedste resultater er tællende - for brødre der kun spiller stableford er det de 10 bedste. Deltager man i stablefordturneringen kan man ikke deltage i slagspilsturneringen.
Der spilles fra gul teested.

Slagspilsturnering (med loft):
Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper/rækker, der spiller 18 huller. Slagspilturneringen foregår i perioden marts til vi går over til reduceret bane - dog slut anden sidste mandag i november. De 3-4 bedste resultater er tællende. Deltager man i slagspilturneringen kan man ikke deltage i stablefordturneringen.
Der spilles fra gul teested.
Højeste score på et hul (loft): 2*hullets par + tildelte slag
Der skal være ca. 12 deltagere, for at turneringen/gruppen laves.

(mesterskabsspillet og julespillet sættes på pause)
  
 
 HULSPIL
 
 
 
Hvis nu du spiller op til dit handicap
og jeg spiller op til mit handicap
hvem er så vinder? 
 
Hvad er fordele og ulemper ved at spille med 3/4 handicapudligning?
Hvorfor ikke bare spille med 100% handicap?
 
Kan vi lave en anden "model" ?
 
Der også tager hensyn til "uretfærdigheden"  
 
 
 
 
  
 
 
 
Spillets ånd
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter de gældende regler. Alle spillere bør til alle tider opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd, uanset hvor konkurrencemindede de er.
Dette er golfspillets ånd.