10 Matt. Go

På vej hjem fra Herning kørte vi mod Klovborg og Mattrup for at finde Mattrup Gods. Det viste sig ikke at være helt så nemt.  Godset ligger inde i et stort skovområde. Efter at have kørt  frem og tilbage et par gange opgav vi og kørte hjem.
Næste dag skulle vi til Silkeborg og kørte i gennem skoven ved Mattrup. Denne gang var vi mere heldig og fandt Mattrup Gods.
Flere af mine aner stammer fra Mattrup Gods. Derfor denne interesse.
 
 
Thyge Jespersen, Godsejer fra 1686- 1721,  min mormors Oldefar i 5 led
Niels Thygesen, Thyges søn, Godsejer fra 1723 - 1752,  Oldefar i 4 led
Helle Ammitzbøll, Nielses kone døde på Mattrup i 1755, Oldemor i 4 led
 
Chalotte Amalie Thygesen, datter af Niels og Helle, født på Mattrup Gods i 1747. Hun  blev gift på Mattrup Gods i 1780 med Ole Flensborg, som er søn af Horsens Borgmester Andreas Flensburg. Ole Flensborg var sognepræst i Thyrsting kirke fra 1778- 1781.
 
Omkring 1755 overtog Emannuel Thygesen, som var onkel (farbror) til Niels Thygesen
Mattrup gods. Det var økonomisk ugunstige tider og Niels Thygesen kom i  vanskelig-
hedder. Ved samme lejlighed erhvervede Emannuel Thygesen Thyrsting kirke, som derved blev en del af Mattrup Gods. Thyrsting Kirke var i forfald og blev revet ned. En ny kirke med et særpræget rokokoinventar blev opført. Det er den kirke der eksisterer i dag.
 
 
 Thyrsting Kirke  Foto RA .  2.08.2007              Alter og prædikestol. Foto  RA. 2.08.2007   
 
Flere af nedenståen billeder fra Mattrup Gods er taget af Leif Lundskov. Leif har på forskellig vis været mig behjælpelig med at lave mit stamtræ. Leif er selv FTM bruger
 
  Randi Buch Andersen