7-8 Brunkulsmuseum og Udsigtspost

 

                                                                                                                         Foto.Jesper Andersen
 Søby brunkulsmuseum   Se her
Museet er opstillet i 1977. Det er museets formål, at orientere om brunkulsperioden fra 1940 til 1970. Det gør man i form af gamle fotos, genstande og værktøj fra perioden. Museet er i besiddelse af to huse, som er bygget i 1940erne samt en købmandsforretning fra 1941. Museet er bygget op, så det skildrer arbejdsliv, og dagligliv for de 4000 til 5000 mennesker der boede i Søby.
 
Over 3000 tdr. land henligger i høje sandtipper og dybe brunkulsgrave. I 1940 begyndte nogle arbejdsløse at grave brunkul. Datidens brændselsmangel medførte, at det ene brunkulsleje blev til 30-40 lejer. I løbet af kort tid opstod en klondykeby på 1500-2000 mennesker, der boede i primitive træbarakker, gamle rutebiler og småskure. En af boligerne er bevaret som museum. I dag henligger de gamle brunkulslejer som et storslået og egenartet stykke natur. Brunkulsmuseet, Brunkulsvej 29, Søby.
 
  Randi Buch Andersen