11 Thyrsting Kirke og 12 Grædstrup Kirke

cand. theol. Ole Flensborg
17.juli 1778 Sognepræst til Klovborg, Thyrsting og Grædstrup Menigheder.
Ordineret 7.aug. samme år.
18. april 1781 Sognepræst. til Harlev og Framlev Menigheder.
Til det første embede havde justitsråd Thyge Thygesen til Mattrup kaldsretten, som han altså udøvede overfor Ole flensbotg, der 2 år senere skulle blive hans svoger.
Ole Flensborg blev Gift 3. august 1780 på Mattrup Gods i Klovborg med
Charlotte Amalie Thygesen Født. 19. Dec. 1747  på Mattrup Gods
Død 21. Juli 1832
Hennes Forældre var Niels Thygesen, og Helle Ammitzbøll
Provst Flensborg haver førhen været i Klovborg og Tyrsting herred , men er kaldet hertil i 1781, da kaldsretten blev afstået til Kongen. Hans alder er 41 år.
Om præstegården siges ved samme lejlighed, at den er i fortrinlig god stand og anselig forbedret i provst Flensborgs tid.
En forbavsende stor del af min mormor forfædre var præster, så derfor denne interesse for kirker. I jagten på noget historie og nogle billeder til at fylde stambogen med, havde vi valgt at besøge nogle kirker. Dette besøg var bestemt ikke nogen skuffelse, det er en utrolig smuk og velholdt kirke.
Omkring 1755 blev Thyrsting Kirke erhvervet af ejeren af Mattrup Gods. Kirken var i forfald og blev revet ned. En ny kirke med et særpræget rokokoinventar blev opført. Det er den kirke der eksisterer i dag.
 Ole Flensborg var i 1778  Sognepræst her. Han er min mormors oldefar i 3 led.
Besøg af  kirken var en god oplevelse. 
Kirken er utrolig flot og velholdt. Intriøret i kirken er virkelig smukt og velbevaret. Her ses alter og prædikestol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt i og uden for kirken var så gennemført
stilfuldt og rent.  Her ses orglet.
 
 
 Her ses kirken fra siden lidt nedefra.
Bygherren til den nye kirke var Godsejer Emanuel Thygesen og han brugte anerkendte
fagfolk. Bygmester Nicolaus Heinrich Rieman og hans lærling Christian J Mørup.
          
Grædstrup Kirke.
Næste kirke i rækken var Grædstrup Kirke. Det var ikke helt den samme oplevelse,
den bar tydelig præg af at være af ældre årgang og virkede ikke nær så velholdt.
Kirkebygningens ældste dele er ca. 800 år gamle.
Karakteritisk er det kraftige tårn med pyramidetag. Tårnet mistede 6-8 meter af højden som følge af en lynbrand i 1832.
Kirken gennemgik en omfattende restaurering fra
1987-1989. Ved samme lejlighed satte billedhug-
geren Valdemar Hegndal sit specielle præg på kirken  med et nyt alterbilled.Alterbordet består
 af 3 blokke masiv, blå Rønnegranit. 
Den senbarokke prædikestol har
snosøjler på hjørnerne og bærer
indskriften:
Lyset skinner i mørket ( Joh.ev.1,5)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dåbsfadet er nederlansk og fra
ca. 1625 og viser syndefaldet.
 
         Kirkeskib i Grædstrup Kirke
  Randi Buch Andersen