4 Horsens

Horsens besøgte vi fordi min mormors 4 Oldefar -  min 6 Tipoldefar hade været Borgmester her 1769-1790. Borgmester Anders " Andreas"  Flensburg
var en driftig mand. Læs mere her
Vi ville se den meget omtalte enkebolig og gader deromkring og selvfølgelig fotograferer.
 
 
 
Horsens Museum har en spændende tekstilsamling med genstande primært fra 1700- og 1800-tallet.

Af særlig værdifulde ting kan nævnes slåbrok og brystdug af blågrøn silkedamask og hel klædning af fint rødbrunt klæde med for af gult silke samt diverse andre klædningsstykker, alt har tilhørt Borgmester og Byfoged Andreas Flensburg (1716-1790). 

    
 I galleriet neden for, er der medtaget en lille del af det gamle Horsens. det har jeg gjort fordi meget af det gamle stadig eksisterer og fordi det gamle Horsens også var en stor del af Borgmester Anders " Andreas" Flensburgs liv som han tog aktiv del i.
Det  Anders " Andreas"  Flensburg nok er mest kendt for er Nørregade 31  med 8 enkeboliger som han og fruen skænkede i 1790.
De gamle billeder er venligt udlånt af  www.horsens.varberg.dk
  Randi Buch Andersen