16 Graven 2 Århus. Johan F Cortsen bodede her

Det næste punkt på turen var Graven 2 i  Århus. Her bodede Johan Flensborg Cortsen i 1895. Han er far til min mormor Iris Palma Tove Mathiasen og på et ukendt tidspunkt kæreste med  Ane Marie Nekoline Mathaisen, Iris mor og min Oldemor.
Graven 2 viste sig at være en ret spændende bygning. Faktisk er det en sidebygning til Mejlgade 19 som i dag består af  Danmarks ældste farvehandler. Bygningen er fredet.
Graven
Navnet skulle egentlig være Gravene, fordi der var flere volde og grave til befæstning af byen. Navnet udtales fortsat med langt a som følge af den oprindelige flertalsform. Gaden blev anlagt før år 1500 langs med og oveni den da nedlagte middelalderlige voldgrav. Den sydfor liggende vold er formodentlig blevet brugt til at opfylde graven med. Gadenavnet kendes fra slutningen af 1500-tallet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Denne flotte gamle bygning er bygget over fler gange.  Første gang omkring 1600 tallet.
Forsiden mod Mejlgade lidt senere. Baghuset  blev i sin nuværende form opført kort før 1800. Det smalle hus langs Graven blev opført for farvehandler I. C. Juul i 1851. Den grundmurede gavl blev opsat i 1864. Har fået fortalt, at de to portåbninger i Graven blev brugt af Hestevogne der kom med varer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graven 2 Portåbning til baggården.                            Kig mod Mejlgade og farvehandler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her i baggården boede unge håndværker i slutningen  af 1800, Bl.a. Johan Flensborg Cortsen som var murer. Billedet til venstre er taget i 2007,billedet  til højre af ældre dato.
  Randi Buch Andersen