CV

Jeg er ansat som lektor på Københavns Universitet. Her forsker og underviser jeg til dagligt i journalistik, formidling, kommunikationsrådgivning og strategisk kommunikation.
 
 
Erhvervserfaring

2014 -
Censor RUC, SDU, AAU. 

2014-2015
Faglig vejleder på adjunktpædagogikum på Det Humanistiske Fakultet, KU.

2013 -
Pædagogisk vejleder på adjunktpædagogikum på Det Humanistiske Fakultet, KU.

2012 -
Lektor i kommunikation, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2008 - 2012
Adjunkt i kommunikation, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2011 - 2013
Kommunikationsrådgiver for det finansielle rådgivningshus MagniPartners.

2007 - 2008 
Kommunikationsrådgiver for firmaet Top-Toy A/S.

2004 - 2008
Ph.d.-stipendiat i kommunikation ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2006 - 2013
Ideudvikler og webmaster på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på hjemmesiden www.dialekt.dk.
I samarbejde med Pia Quist, Afdeling for Dialektforskning, KU.Læs lidt mere.

2004
Projektkoordinator ”Humaniorafestival”. Københavns Universitet.2003

Arrangør af konferencen ”Forskere og Medier”på Københavns Universitet i samarbejde med lektor Mie Femø Nielsen (INSS).

2001
Tekstforfatter. Marketingafdelingen i Nykredit, Boligudlejningssekretariatet.

1998 - 2000
Analyseassistent hos analysefirmaet IACTA.

1998
Projektkoordinator på messen ”Stat & Kommunetræf”.

1996 - 1998
Folkeskolelærer på Lemtorpskolen i Lemvig.
 

Uddannelse
2011
Lederkursus på Københavns Universitet, "Karriere, kvinder og KU". 

2010
Specialeakkreditering. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.
 
Talentudviklingskursus for yngre forskere. Det Humanistiske Fakultet og LIFE, Københavns Universitet.

Københavns Universitets Mentorordning for yngre kvindelige forskere.

Adjunktpædagogikum. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2004 – 2008
Ph.d.-stipendiat i kommunikation. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.
Ph.d.-afhandling: "En nyhed er en nyhed". Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg.
Forsvar 15. august 2008, Københavns Universitet.

2001 – 2004
Cand.mag. i dansk og kommunikation. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. 
Speciale: Forskere og medier. En analyse af humanistiske forskeres holdninger til forskningsformidling og en skitse til en forandringsproces. Bedømt til karakteren 13.

1998 – 2001
Bachelor i dansk og sproglig rådgivning. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

1992 – 1996
Uddannet folkeskolelærer, Nr. Nissum Seminarium.
Linjefag: Dansk og engelsk.

1989 – 1992
Sproglig studentereksamen, Lemvig Gymnasium.

 

Tillidshverv
2013 - 2016
Medlem af Studienævnet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.
 
2005 - 2008
Medlem af ph.d.-udvalget på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet.

2004 - 2008
Medlem af bestyrelsen for hjemmesiden www.dansk.dk. Et mødested på internettet for danskfaglige forskere, universitetsstuderende, gymnasielærere og lærerstuderende.


Forskningssamarbejde
Det internationale forskningsnetværk "Media Linguistics
Convenors: Professor Daniel Perrin (Schweiz) og professor Geert Jacobs (Belgien).
Gruppen tæller 15 internationale forskere, der alle beskæftiger sig med at kombinere kommunikationsforskning, journalistikforskning og sprogvidenskab med antropologiske metoder som eksempelvis deltagerobservation og interview i studierne af journalistisk praksis og journalistiske produkter. Gruppen hører under AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée/ International Association of Applied Linguistics).

Center for Interaction Research and Communication Design (CIRCD)
Center bestående af en række forskere på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. Genstandsfeltet for gruppens forskning er professionel interaktion.  

Nordic Research Network in Journalism Studies
Dette nordiske netværk er finansieret af NordForsk. Projektleder: Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo. I Danmark: Professor Stig Hjarvard, KU, og lektor Mark Ørsten, RUC. 

 

Forskningsformidlingspris 

Lærebogsprisen hos Samfundslitteratur 2014.
Sammen med forfatterteam tilknyttet CIRCD vandt vi i november 2014 lærebogsprisen for bogen "Kommunikation i internationale virksomheder" hos forlaget Samfundslitteratur. Bogen udkommer i begyndelsen af 2016.

 

Vinder af ph.d.-posterkonkurrence på Humaniorafestival 2005. Københavns Universitet.”Hvilke nyheder kommer ikke på mediernes dagsorden? En analyse af journalisters frasortering af nyhedshistorier”. 
http://humaniorafestival.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Gitte-Gravengaard.pdf.

 

 

Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk