Forskning / Forskningsformidling

Forskning i forskningsformidling

Det andet forskningsområde, jeg har beskæftiget mig meget med, er forskning i forskningsformidling. Jeg finder forskningsformidling væsentlig og interessant. Forskningsformidlingen til den brede offentlighed er uhyre vigtig – specielt fordi forskere er i besiddelse af en forskningsbaseret viden, som kan kvalificere den offentlige debat og dermed øge vidensmængden i samfundet generelt.

Denne interesse betød, at jeg i 2003 indledte en undersøgelse af humanistiske forskeres holdninger til og erfaringer med forskningsformidling. Undersøgelsen viste, at forskerne betragtede forskningsformidling som vigtigt, men at de ikke nødvendigvis mente, at det var vigtigt at formidle deres egen forskning. Undersøgelsen pegede også på, at de humanistiske forskere følte, at de manglede viden om strategisk kommunikation og konkret pressehåndtering.
 
Ud fra mine undersøgelser og en følgende SWOT-analyse udarbejdede jeg derfor en forandringsstrategi, som kunne give forskerne den viden, de efterspurgte. Herunder udarbejdede jeg en presseguide til forskerne, et oplæg til en hjemmeside om forskningsformidling og et oplæg til et ’Center for Forskningsformidling’ – et center bemandet med kommunikationsuddannet personale, som kunne støtte de humanistiske forskere i deres formidlingsindsats vendt mod den brede offentlighed og mod pressen.
 
Vinder af lærebogsprisen 2014 for bogen Kommunikation i internationale virksomheder.
Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk