Undervisning

Metodekursus for Kommunikation og Medier
Som noget nyt har vi i dette forårssemester udviklet et nyt kandidatfag på INSS: Metodekursus for Kommunikation og Medier. Metode er vigtigt for alle, og særligt for de, der ønsker at kunne beskrive situationer og fænomener på systematisk, videnskabelig måde, og som gerne vil have skærpet deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for andres undersøgelser.
Dette kursus fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, og henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og medier. Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på kvalitativ metode, og har både fokus på dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder.
 
Kommunikationsrådgivning med praktik
I forårssemestrene på INSS har jeg ofte fornøjelsen af at undervise på faget 'Kommunikationsrådgivning med praktik'. Omdrejningspunktet for kurset er, hvordan man bedriver effektiv sproglig rådgivning i organisationer, og derfor skal de studerende i seks ugers praktik i en organisation, hvor de skal arbejde specifikt med kommunikationsopgaver. Derudover arbejder vi med organisationsteori, kulturanalyse og med den sproglige rådgivers personlige gennemslagskraft.
'Kommunikationsrådgivning med praktik' bygger videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig i 'Faglig Formidling'. Faget er en del af studiemønstret 'Sprog- og kommunikationsrådgivning'.
 
Faglig Formidling 
I en længere årrække har jeg hvert efterår undervist på faget 'Faglig Formidling' på INNS.
'Faglig Formidling' skal give de studerende mulighed for at lære at analysere forskellige typer af tekster og at rådgive om forbedringsmuligheder. Det kan fx være brochurer, breve, hjemmesidetekster eller pressemeddelelser. Derudover skal kursisterne også selv fremstille flere forskellige typer af tekster, holde foredrag, bruge PowerPoint, udarbejde kampagnestrategi, skabe hjemmeside og meget mere.
Faget er også en del af studiemønstret 'Sprog- og kommunikationsrådgivning'.

Nyhedsjournalistik - i teori og praksis 
er et kandidatfag, jeg har undervist nogle gange på INSS. Kurset beskæftiger sig primært med nyhedsjournalistik i Danmark - med afsendere af nyhedstekster og med nyhedsteksters indhold. Udover diskussion af journalistikforskningen generelt og de nyeste danske undersøgelser af mediernes behandling af forskellige konkrete sager arbejder vi også med praktiske øvelser, hvor kursisterne selv skal undersøge nyhedshistorier og selv skal samarbejde med journalister. 
 
Medietræning for ph.d.-stipendiater
Siden 2008 har jeg hvert år afholdt et tre dages kursus for Ph.d.-skolen på Humaniora, KU. Her er fokus på, hvordan man kan formidle sin forskning til medierne.
Kurset består af oplæg om forskningsformidling i teori og praksis og af en række praktiske øvelse, hvor kursisterne selv skal formidle dele af deres egen forskning - eksempelvis via tekster og tv-interview. 
 
'BA-projektforberedelse' og 'Specielt for specialestuderende'
Sammen med min kollega, Mons Bissenbakker Frederiksen, underviser jeg hvert semester både bachelorstuderende og kandidatstuderende i opgaveskrivning.
Kurserne er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, summegrupper og fælles diskussioner. Målet er at inspirere de studerende og give dem værktøjer til at skrive bedre opgaver og til at få en hensigtsmæssig opgaveskrivningsproces.
 

 

Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk