Forskningsmæssig profil

Mine forskningsmæssige interesser ligger primært inden for fagområderne journalistik og kommunikation.
 
I øjeblikket analyserer jeg på livet løs data fra vores nye forskningsprojekt, Praktikantundersøgelsen, der skal give svar på, hvordan journalistpraktikanter socialiseres ind i den professionelle kultur på de danske medieredaktioner. Dette forskningsprojekt foregår i samarbejde med min kollega Lene Rimestad, Syddansk Universitet.
 
Vi har netop i september 2015 udgivet bogen Journalist i praktik - henvendt til studerende der er i praktik - og hjememsiden praktikantvejleder.dk - henvendt til praktikantvejledere og undervisere. Og vi har blandt andet skrevet om projektet i Journalisten og på K-forum.
 
Inden for journalistikforskningen arbejder jeg meget med analyser af journalistisk praksis og journalistisk selvforståelse: Hvordan arbejder journalister egentlig i deres hverdag på redaktionen, og hvad tænker de om dette arbejde og deres egen rolle?Jeg har også undersøgt, hvordan medierne i deres konkrete mediehistorier skaber forskellige identiteter for de mennesker, de omtaler; eksempelvis i Tunesersagen.
 
Når det gælder fagområdet kommunikation arbejder jeg mest med strategisk kommunikation, formidling, forskningsformidling, sproglig rådgivning, pressehåndtering og medietræning.

Min forskning er altid empirisk funderet, og jeg er særligt optaget af at kombinere forskellige typer af data og dataindsamlingsmetoder. Typisk har jeg arbejdet grounded og induktivt og anvendt kvalitative metoder som feltarbejde, interview og fokusgruppeinterview som udgangspunkt for at opnå en nuanceret og kompleks dybdeforståelse af en konkret problemstilling eller et konkret felt. Derefter har jeg forsøgt at drage mere generaliserende konklusioner ud fra kvantitative metoder som spørgeskemaundersøgelser, der har fungeret hypotetisk-deduktivt i forhold til de forudgående kvalitative undersøgelser.
Seminar på KU
 
I november måned afholdt vi på KU forskningsseminaret 'Studying Journalist Interns', hvor vi samlede europæiske forskere og praktikere, som i særlig grad interesserer sig for at blive klogere på journaliststuderende og journalistpraktikanter. Læs mere på INSS-hjemmesiden.
Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk