[Om REAL]

 

Spillestedet Radars projekt [REAL] præsenterer unikke koncertoplevelser med udgangspunkt i specifikke etniske musiktraditioner. Radar, det tidligere Musikcaféen, har ofte dannet ramme om smalle genrer og nye musikalske tendenser i Aarhus, og [REAL]s ikke vestlige musikalske sigte kommer netop i forlængelse af dette.

Ønsket er at øge tilgængeligheden af musik, der oftest ikke finder vej til de etablerede kulturinstitutioner, og hermed bidrage både som inspirationskilde samt skabe enestående musikoplevelser. [REAL]s formål er at sikre repræsentationen af musik fra andre traditioner og herigennem bidrage til et rigere kulturliv.
 
En væsentlig målsætning for [REAL] er at øge de kulturelle tilbud for det eksisterende koncertpublikum, samt at henvende sig til befolkningssegmenter der i mindre grad benytter de offentligt støttede kulturinstitutioner. På længere sigt er det hensigten at videreformidle [REAL] konceptet og derved dele erfaringer med andre interesserede spillesteder og kulturinstitutioner.


Musikalsk bredde og høj kunstnerisk kvalitet sikres ved hjælp af eksisterende kontakter og netværk, ligesom et større opsøgende arbejde er iværksat. Kunstnerne udvælges primært blandt østjyllands flerkulturelle musikere og hver koncert forberedes i tæt samarbejde med disse, i respekt for den kultur hvori musikken har sin oprindelse. Dette kan eksempelvis betyde nye åbningstider, ændringer i barudbuddet mv.
 


[REAL] præsenteres af Radar med støtte fra Statens Kunstråd, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturudviklingspuljen, Kultur og Borgerservice, Aarhus kommune.

Hertil kommer en lang række samarbejdspartnere, hvor  der bl.a. er sammensat en baggrundsgruppe bestående af personer fra miljøer med interesse i projektet. Herudover er der indgået aftaler om samarbejde med relevante organisationer.

 
Musikcafeen[REAL] i billeder og lyd:
Kort video-introduktion til Musikcafeen[REAL]:
Taxi driver - the [REAL] story
RADAR [REAL], Skovgaardsgade 3, 8000 Århus C